8ος χρόνος, ημέρα 2435η
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022

Επενδύοντας στο καλύτερο μέλλον για τη Χαλκιδική και τους ανθρώπους της

Επενδύοντας στο καλύτερο μέλλον για τη Χαλκιδική και τους ανθρώπους της

Αν κάποιος αναζητεί το καλύτερο παράδειγμα για το συνδυασμό μιας βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας, με μια εταιρική πολιτική που φέρνει ουσιαστικά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική κοινωνία η οποία τη φιλοξενεί, δεν έχει παρά να «κοιτάξει» τα αποτελέσματα της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.

Η εταιρεία που από το 2004, αναπτύσσει και λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, έφερε μια πραγματική επανάσταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, ασκώντας το λεγόμενο Responsible Mining, την υπεύθυνη μεταλλευτική πολιτική, η οποία διαμορφώνει νέα standards περιβαλλοντικής διαχείρισης και κοινωνικής συνεισφοράς αποδίδοντας διαχρονικά καρπούς, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η εταιρεία εκτός από τις σημαντικές επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των μεταλλείων και την ενίσχυση της οικονομίας, έχει προχωρήσει σε πολυάριθμα έργα και δράσεις για την τοπική ευημερία και ανάπτυξη, ενώ λειτουργεί υπό το πλέον αυστηρό πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποκατάστασης χώρου στην Ελλάδα.

Η παρουσία της Ελληνικός Χρυσός, στη Χαλκιδική, «μετρά» ήδη περισσότερα από 15 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχει επιδείξει ήδη μια σημαντική παρακαταθήκη στη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, αλλά και τη συνεισφορά της προς τις τοπικές κοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας έναν σημαντικό απολογισμό.

Δεν είναι τυχαίο, ότι στο διάστημα αυτό, από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, προέκυψαν 394 εκατ. ευρώ έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι δαπάνες από εγχώριες προμήθειες φτάνουν το 1 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, έχει καταφέρει να απομακρύνει 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη της μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ έχει κατευθύνει περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ σε Κοινωνικές Επενδύσεις και έργα στο Δήμο Αριστοτέλη και τις τοπικές κοινωνίες. Ίσως δε, να μην είναι τυχαίο ότι σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής, αφού από τους περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζόμενους της, το 84% προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη.

Κοινωνική προσφορά για το παρόν και το μέλλον

Περνώντας, στο παρόν, εάν κανείς ανατρέξει στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019-20, θα διαπιστώσει ότι η Ελληνικός Χρυσός διέθεσε συνολικά το 6% των καθαρών κερδών της σε κοινωνικές επενδύσεις. Πρόκειται για ένα ποσοστό που διαμορφώνει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διάθεσης κοινωνικών επενδύσεων στον ευρύτερο βιομηχανικό κλάδο, αλλά και ένα πλέγμα πρωτοβουλιών που καταγράφουν τον σεβασμό της Ελληνικός Χρυσός στον περιβάλλοντα χώρο της επένδυσης και την προσήλωσή της στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Μερικά από τα πιο σημαντικά έργα και δράσεις της Ελληνικός Χρυσός για την τοπική κοινωνία, το τελευταίο διάστημα, είναι:

  • Η αποκατάσταση του οδικού άξονα Ολυμπιάδας-Βαρβάρας, που υπέστη σοβαρές ζημιές στη σφοδρή κακοκαιρία του 2020, ένα έργο ύψους 300.000 ευρώ.
  • Συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και υποστήριξης της νέας γενιάς, φροντίζοντας τους νέους της περιοχής, και κατά συνέπεια το μέλλον της, με ενέργειες που ξεπερνούν τις 250.000 ευρώ έως σήμερα. Ανάμεσά τους:

- Η ανακαίνιση και αναβάθμιση 7 σχολικών εγκαταστάσεων της περιοχής

- Η Εγκατάσταση συστήματος φίλτρανσης νερού σε όλα τα σχολεία του Δήμου Αριστοτέλη

- Η φροντίδα για τους μαθητές του Δήμου Αριστοτέλη με εφόδια που λίγοι αντίστοιχοι δήμοι προσφέρουν. Πρόσφατα, η Ελληνικός Χρυσός ανακοίνωσε μία πλήρη τριετή υποτροφία διδάκτρων και τροφείων, με διαμονή στο οικοτροφείο του Κολλεγίου Ανατόλια, για έναν τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια της Γ΄ Γυμνασίου ώστε να φοιτήσει και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Πρόκειται για μια ευκαιρία ζωής που στοχεύει στην ενίσχυση της αριστείας του μαθητικού δυναμικού του Δήμου Αριστοτέλη, μέσω της παροχής του βέλτιστου δυνατού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

- Τέλος, η υλοποίηση για 4η χρονιά του καινοτόμου προγράμματος Ρομποτικής & STEM, σε συνεργασία με την Eduact, μία επένδυση 90.000 ευρώ, η οποία καλλιεργεί στους μαθητές σημαντικές δεξιότητες και γνώσεις για το μέλλον.

Hellas Gold | Κοινωνική προσφορά για το παρόν και το μέλλον

Για ένα βιώσιμο αύριο

Η Ελληνικός Χρυσός, δεσμεύεται όμως και για ένα πιο βιώσιμο αύριο. Από την αρχή της δραστηριοποίησής της, η εταιρεία έχει αναλάβει και υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί από ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα. Το έργο αφορά την απομάκρυνση, αποκατάσταση και την ασφαλή αποθήκευση παλαιών μεταλλευτικών καταλοίπων από προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων. Ταυτόχρονα, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας μεταλλευτικής δραστηριότητας, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική κατάστασή της. Από την έναρξη υλοποίησής της αποκατάστασης έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ, με αποτελέσματα που είναι ήδη ορατά και θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα σε όλη την περιοχή.

Για αυτό το σκοπό, η Ελληνικός Χρυσός έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, με πλούσια βιοποικιλότητα, όπου καλλιεργούνται 1.000.000 φυτά τοπικών και ενδημικών ειδών, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στις αποκαταστάσεις.

Πρόσφατα η εταιρεία, παρέδωσε στην τοπική κοινωνία ακόμα έναν φυσικό χώρο έκτασης 30 στρεμμάτων που για δεκαετίες αποτελούσε χώρο απόθεσης αρσενοπυριτών με αρνητική επίπτωση στο τοπικό περιβάλλον.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει διαμορφώσει το σύστημα δομών και διαδικασιών της, με τρόπο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό «τρέχει» ήδη ένα νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Βιωσιμότητας.

Ήδη, η εταιρεία εφαρμόζει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα online και δημόσια προσβάσιμα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη. Μέσω αυτού, παρακολουθεί και καταγράφει δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον, τον θόρυβο και άλλες παραμέτρους σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική online πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις υπεύθυνης μεταλλευτικής της Ελληνικός Χρυσός θα βρείτε διαθέσιμες στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019-20.