Υγεία: Με 96,45% η Hellenic Healthcare μετά τη δημόσια πρόταση

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 11:12
-A +A
Υγεία: Με 96,45% η Hellenic Healthcare μετά τη δημόσια πρόταση

Συνολικά 75.958.541 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 24,84% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Υγεία απέκτησε η Hellenic Healthcare από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πλέον, η Hellenic Healthcare κατέχει συνολικά 294.884.733 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,45% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Υγεία. 

Πιο αναλυτικά, η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 157 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 3.736.726 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

 

Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, η Hellenic Healthcare θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α..

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή 26/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα