Υπόμνημα 110 σελίδων «αιτιολογεί» τον αποκλεισμό της Hard Rock

Υπόμνημα 110 σελίδων «αιτιολογεί» τον αποκλεισμό της Hard Rock

Του Γιώργου Δασκαλόπουλου

Στις 26 Φεβρουαρίου «μεταφέρεται» το ενδιαφέρον των εξελίξεων αναφορικά με τον διαγωνισμό για την άδεια του καζίνο στο Ελληνικό, καθώς την ημερομηνία αυτή, αναμένεται η συνεδρίαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, στην οποία προσέφυγε η πλευρά της Hard Rock, μετά τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία.

Χθες, η αρμόδια αρχή για τον διαγωνισμό, η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, κατέθεσε στην ΑΕΠΠ, το σχετικό υπόμνημα, με το οποίο αιτιολογεί τους λόγους αποκλεισμού της Hard Rock από την διαδικασία που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα κείμενο 110 σελίδων, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στο οποίο αναλύονται διεξοδικά και τεκμηριωμένα, οι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία, δεν μπόρεσε να «περάσει» το στάδιο των φακέλων νομιμοποίησης.

Σημειώνεται, ότι όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία, η ΑΕΠΠ εξετάζει τόσο τη θέση του προσφεύγοντος, όσο και αυτού που θίγεται από την προσφυγή, δηλαδή την ΕΕΕΠ, η οποία έχει λάβει ομόφωνη απόφαση για την υπόθεση. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΕΠ, στηριζόμενη στο πλήρως αιτιολογημένο πόρισμα της Επιτροπής Διενέργειας απέκλεισε την υποψηφιότητα της Hard Rock, για 4 προβληματικά στοιχεία στον φάκελο των νομιμοποιητικών εγγράφων τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως. Πρόκειται για τα ζητήματα στην εγγυητική επιστολή, την κατασκευαστική εμπειρία του υποψηφίου, την έλλειψη νοιμιμοποίησης στις δύο εταιρείες που εμφανίστηκαν να της παραχωρούν σχετική εμπειρία και την επιστολή βεβαίωσης ως προς τη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Στο μεταξύ χθες, η ΑΕΕΠ ζήτησε από την πλευρά της προς της ΕΕΕΠ να μην προχωρήσει -μέχρι την τελική απόφασή της- το άνοιγμα των φακέλων της τεχνικής προσφοράς της Mohegan η οποία έχει προκριθεί ως μοναδικός διεκδικητής στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η ΕΕΕΠ, όπως είχε προαναγγελθεί, δεν θα προχωρούσε ούτως η άλλως στο άνοιγμα των φακέλων  της τεχνικής προσφοράς μέχρι την απόφαση της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, για λόγους που έχουν να κάνουν με την κατά γράμμα τήρηση των διαδικασιών. 

Στην κίνηση της Hard Rock, να προσφύγει στην ΑΕΠΠ, είχε αναφερθεί, λίγο πριν αυτή σηειωθεί και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης: «Είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί, αλλά δε με ανησυχεί. Οι αποφάσεις των επιτροπών είναι ομόφωνες και κατά τη γνώμη μου νομικά απολύτως στέρεες, δεν έχει αδικηθεί κάποιος για να δικαιωθεί μετά σε μια προσφυγή. Έχει γίνει μια σωστή αξιολόγηση ενός φακέλου. Καταλαβαίνω ότι μία εταιρεία όταν χάνει έναν διαγωνισμό δεν είναι ευχαριστημένη, όμως σε έναν διαγωνισμό κάποιος χάνει- κάποιος κερδίζει".

Για την πλευρά του δημοσίου, το οποίο και έχει αναθέσει το διαγωνισμό που είναι άμεσα αλληλένδετος με την επένδυση του Ελληνικού, το κεντρικό ζητούμενο παραμένει να προχωρήσει η διαδικασία με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ώστε η υπόθεση του καζίνο (που αποτελεί μια αυτόνομη επένδυση της τάξης του 1 δισ. και σημαντικό “τροφοδότη” για τα πρώτα χρόνια της επένδυσης) να μην εξελιχθεί σε τροχοπέδη για την υλοποίηση του project.

Τι ισχυρίζεται η Ηard Rock

Νωρίτερα σήμερα η Hard Rock εξέδωσε ανακοίνωση για να επισημάνει ότι μετά την προσφυγή της, θα καθυστερήσει η πρόοδος του διαγωνισμού έως ότου εκδοθεί απόφαση.  

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Hard Rock αναφέρεται ότι:

«Με σημερινή Απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος.

Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική Απόφασή της επί της Προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International».