Υπεγράφη η συμφωνία αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού της Μπουτάρης

Συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της με τις πιστώτριες τράπεζες υπέγραψε στις 30/12/2016 η Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Μπουτάρης ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε την 30/12/2016 τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, η οποία βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche.

Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς.

Σημειώνεται πως η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στο πλαίσιο του νόμου περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών από το Πρωτοδικείο Ημαθίας και προσδιορίστηκε η συζήτηση την  8η Φεβρουαρίου 2017.

Στα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπεται:

- H ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.

- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη διάρκεια.

- Περίοδο χάρητος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.

- Πώληση θυγατρικών εταιρειών.

- Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας.

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η συμφωνία αυτή θα συντελέσει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία στα πλαίσια του επιχειρηματικού της σχεδίου για τη διεύρυνση της ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών.