ΤτΕ: Μικρή αύξηση του κόστους δανεισμού τον Αύγουστο 2020

ΤτΕ: Μικρή αύξηση του κόστους δανεισμού τον Αύγουστο 2020

Στο μισό μειώθηκαν τον μήνα Αύγουστο τα νέα δάνεια των τραπεζών. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διευρύνθηκε κατά 3 μονάδες βάσης το περιθώριο επιτοκίου στα νέα δάνεια. Από 3,97% που ήταν στον Ιούλιο τον επόμενο μήνα ανήλθε σε 4,00%. Σε σχέση με τον  περασμένο Ιούνιο το περιθώριο επιτοκίου διευρύνθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες καθώς τότε είχε διαμορφωθεί σε 3,92%.

Βασικός παράγοντας της αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων διαμορφώθηκε τον περασμένο Αύγουστο σε 4,11%, έναντι 4,08% τον Ιούλιο και 4,04% τον περασμένο Ιούνιο. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από τις αυξήσεις των επιτοκίων στα καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο (+25 μονάδες βάσης από τον περασμένο Ιούνιο) και στα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο (+16 μονάδες βάσης).

Αντίθετα το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, υποχώρησε από 0,12% τον περασμένο Ιούνιο και διαμορφώθηκε σε 0,11% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Αναφορικά με τα νέα δάνεια, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Αύγουστο διαμορφώθηκαν σε 1,21 δις. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 56% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (2,77 δις ευρώ) και πάνω από 1,3 δις. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο του 2020.