ΤτΕ: Δεν ζητήσαμε από την «Ευρωπαϊκή Πίστη» να προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση

ΤτΕ: Δεν ζητήσαμε από την «Ευρωπαϊκή Πίστη» να προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την ασφαλιστική εταιρία «Ευρωπαϊκή Πίστη», η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ζητήσει από την εν λόγω εταιρία να προχωρήσει σε κεφαλαιακή ενίσχυση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ήδη ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο οποίο είναι εισηγμένη η «Ευρωπαϊκή Πίστη».