ΤτΕ: Αυξημένα τα επιτόκια των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούλιο

ΤτΕ: Αυξημένα τα επιτόκια των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούλιο

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, τον Ιούλιο του 2017, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε στις 4,43 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,27 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, επίσης, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε. Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις 4,32 εκατοστιαίες μονάδες, από 4,36 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09% και το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,63% από 0,61% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,73%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,36%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο1 επιτόκιο αυξήθηκε κατά 43 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,49%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,45%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,09%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 αυξήθηκε κατά 48 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,34%. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,27%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,81%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 68 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,23%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,65%.

Υφιστάμενες καταθέσεις και δάνεια

Όσον αφορά στα επιτόκια των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων διαμορφώθηκε στο 4,63% από 4,66% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,63%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,75%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε στο 2,36% από 2,39% τον προηγούμενο μήνα. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων υποχώρησε στο 3,73% από 3,79% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,00%.

 

Φωτογραφία: SOOC