7ος χρόνος, ημέρα 2099η
Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος να ρίξει 10 δισ. ευρώ νέα δάνεια έως το 2024

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, η αύξηση των χορηγήσεων θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτή από την επόμενη χρονιά. Παρά ταύτα η Πειραιώς πρόκειται να ρίξει φέτος στην αγορά περίπου 5,7 δισ. ευρώ νέα δάνεια.

Τράπεζα Πειραιώς: Στόχος να ρίξει 10 δισ. ευρώ νέα δάνεια έως το 2024

Eντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών μετά το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών τους από το βάρος των κόκκινων δανείων για να ξανακερδίσουν μερίδια στη νέα πίτα των χορηγήσεων. Νέα δάνεια 10 δισ. ευρώ έως το 2024 σχεδιάζει να χορηγήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Άλλα τόσα (10 δισ. ευρώ) σκοπεύει να δώσει και η Αlpha Bank, ενώ το επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες τράπεζες θα ξεδιπλώσουν τον σχεδιασμό τους για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Όπως προέκυψε από την ενημέρωση που έκαναν οι διοικήσεις της Alpha και της Πειραιώς, οι τράπεζες μπαίνουν σε ένα σκληρό ανταγωνιστικό στίβο προκειμένου να κερδίσουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίττα των χορηγήσεων. Kαι οι δύο τράπεζες οι οποίες μετά την ενίσχυση των κεφαλαίων τους, «υποσχέθηκαν» στους αναλυτές να επανασυνδέσουν την κερδοφορία των τραπεζών με τα έσοδα από τους τόκους. Την «παραδοσιακή» πηγή κερδοφορία για τις τράπεζες, η οποία προέρχεται από τα περιθώρια που τους αφήνει ο δανεισμός. Το υπόβαθρο στο οποίο οι τραπεζίτες προγραμματίζουν να στήσουν το νέο αυτό κύμα πιστωτικής επέκτασης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, η αύξηση των χορηγήσεων θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτή από την επόμενη χρονιά. Παρά ταύτα η Πειραιώς πρόκειται να ρίξει φέτος στην αγορά περίπου 5,7 δισ. ευρώ νέα δάνεια.

Ήδη από την αρχή του έτους καταγράφει νέες εκταμιεύσεις 2,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, η αύξηση των χορηγήσεων εφεξής θα συνοδεύεται από τη συμπίεση του επιτοκιακού περιθωρίου. Προς το παρόν η ρευστότητα της Τράπεζας ενισχύεται με «φθηνό χρήμα» που προέρχεται από την αύξηση των καταθέσεων, αλλά και τη ρευστότητα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 50,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2021, καταγράφοντας αύξηση κατά 8% σε ετήσια βάση, επανακτώντας έτσι τα προ κρίσης επίπεδα.

Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 10 μονάδες βάσης το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 12 μονάδων βάσης το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Από την ΕΚΤ η εξάρτηση της Πειραιώς έφθασε τα σε 11 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2021. Η αξιοποίηση των πράξεων στοχευμένης μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (TLTRO III) - με την οποία στην ουσία η ΕΚΤ επιδοτεί με αρνητικά επιτόκια τη ρευστότητα που προσφέρει - κατά τη διάρκεια του 2020 οδήγησε σε σημαντική άνοδο της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα.

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό των κόκκινων δανείων, η Τράπεζα Πειραιώς όπως ανέφερε στους αναλυτές η διοίκηση της, αναμένει την έγκριση από τον επόπτη SSΜ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, με τις οποίες ο ισολογισμός θα καθαρίσει από κόκκινα δάνεια 7 δισ. ευρώ.

Το μισό σχεδόν από το κόστος των τιτλοποιήσεων αυτών, παρόλο που δεν έχουν ολοκληρωθεί τυπικά, επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Συνολικά οι δύο αυτές τιτλοποιήσεις παρόλο που ένα μέρος τους θα ενταχθεί στον Ηρακλή, θα στοιχίσουν στην Τράπεζα περίπου 1,6 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι στο πρώτο τρίμηνο η Τράπεζα θα έγραφε 760 εκατ. ευρώ ζημιά από αυτές, έναντι 829 εκατ. ευρώ που τελικά μπήκαν στα βιβλία. Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε σε προβλέψεις 960 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα στον «δρόμο για τον μονοψήφιο ποσοστό» μη εξυπηρετούμενων δανείων η Τράπεζα προχωρά στις τιτλοποιήσεις Sunrise 1 και  2 ύψους 11 δισ. ευρώ(7+4 δις. ευρώ) καθώς σε πρόσθετες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων 1,5 δισ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου μονοψήφιου ποσοστού NPE παραμένει το δωδεκάμηνο. Προς το παρών οι δύο αυτές τιτλοποιήσεις βρίσκονται στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών και η διοίκηση της Πειραιώς αναμένει να κλείσουν μέχρι το τέλος του έτους.