7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Το ταξίδι στην Ιθάκη της κανονικότητας φτάνει στο τέλος του για τις τράπεζες

Το εγχείρημα ανάκαμψης των τραπεζών από τον περυσινό Μάρτιο ισοδυναμούσε με την ανάνηψη ασθενή σε εντατική χωρίς ιατρικά εργαλεία, από γιατρό με τηλεργασία..Είναι «αγοράσιμες» οι ελληνικές τράπεζες με βάση τις προοπτικές και τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα τους; Η απάντηση είναι πως αν επιτευχθεί ο στόχος απόδοσης 9-10% στα ίδια κεφάλαια το 2023 οι τράπεζες θα έχουν κερδοφορία κοντά στα 2 δισ. ευρώ, όταν η τρέχουσα αποτίμηση τους είναι 8,7 δισ.ευρώ. Επομένως, η απάντηση είναι θετική.

Το ταξίδι στην Ιθάκη της κανονικότητας φτάνει στο τέλος του για τις τράπεζες
Menton, France. Επιστροφή στην Ιθάκη

«Ενθαρρυντικά». Η λέξη αυτή συνοψίζει ίσως με τον καλύτερο τρόπο το χαρακτηρισμό του α’ τριμήνου για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Από τα 126 δισ. ευρώ συνολικής χρηματοδότησης από ΕΚΤ και ELA τον Ιούλιο του 2015 οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον με πλεονασματική ρευστότητα.

Από τα 112 δισ. ευρώ (NPEs 50%) εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στο τέλος του 2015 βρίσκονται στα 31,4 δισ. ευρώ (NPEs 26,1%) με προοπτική να πέσουν στα 7,6 δισ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς και μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ.

Το επαναλαμβανόμενο προ-προβλέψεων εισόδημα έχει πλέον σταθεροποιηθεί και αποτυπώνει τις εξοικονομήσεις των διαδοχικών κινήσεων αναδιάρθρωσης (εθελούσιες, ψηφιοποίηση, μείωση δικτύου), ενώ οι πιστωτικές απομειώσεις έχουν αποκλιμακωθεί αισθητά.

Το ταξίδι στην Ιθάκη της κανονικότητας για της Ελληνικές τράπεζες φθάνει στο τέλος του φέτος, η πανδημία πιθανόν να καθυστέρησε την διάρκεια του ταξιδιού ωστόσο η ευκαιρία που προέκυψε από αυτή τη νέα παράκαμψη φαίνεται να γίνεται καταλύτης για την ανάπτυξη και την αύξηση των μελλοντικών κερδών τους: Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μοχλευθούν με τραπεζικά κεφάλαια δίνοντας νέα έσοδα από δάνεια με χαμηλότερο προφίλ ρίσκου.

Απομένει το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας. Αυτό όμως δεν αποτελεί καν βασικό προαπαιτούμενο για τη λειτουργία τους και δεν δημιουργεί διακρίσεις έναντι των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Τραπεζών ως προς την πρόσβαση σε φθηνή χρηματοδότη από την ΕΚΤ καθώς και τους ελάχιστους δείκτες φερεγγυότητας.

Τα αποτελέσματα

Ξεκινώντας από τα έσοδα από τόκους η αύξηση που παρατηρείται είναι της τάξεως του 2,7% στο σύνολο υποστηριζόμενα και από τα αρνητικά επιτόκια της χρηματοδότησης της ΕΚΤ αλλά και από την αύξηση των χορηγήσεων κατά 4 δισ. ευρώ περίπου στο α’ τρίμηνο οι οποίες υποστήριξαν και τα έσοδα από προμήθειες (+2,2%).

Τα κέρδη από ομόλογα στις περιπτώσεις της Εθνικής Τράπεζας (+511 εκατ. ευρώ) και της Τράπεζας Πειραιώς (+458 εκατ. ευρώ) ενδυνάμωσαν ισχυρά τα έσοδα από χρεόγραφα τα οποία προσέγγισαν το 1 δισ ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται αυξημένα στο 1,048 δισ. ευρώ (2020:898 εκατ. ευρώ) καθώς περιλαμβάνουν 160 εκατ. ευρώ μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις από το πλάνο αναδιάρθρωσης της Alpha Bank.

Το προ προβλέψεων αποτέλεσμα (1,665 δισ. ευρώ) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών – με τη βοήθεια των έκτακτων είναι το υψηλότερο από το 2011 και πιθανότατα και πέραν του χρονικού σημείου αυτού αφού η σύνθεση του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα ήταν πολύ πιο διαφορετική από ότι σήμερα.

Οι εμπροσθοβαρείς προβλέψεις για τις τιτλοποιήσεις της Πειραιώς (επιπλέον +829 εκατ. ευρώ) και της Alpha Bank (επιπλέον +317 εκατ. ευρώ) διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα το σύνολο των πιστωτικών απομειώσεων οι οποίες προσέγγισαν τα 1,56 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα του α’ τριμήνου στο σύνολο των τεσσάρων είναι αρνητικό αλλά με πολλές επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Παρά τις ζημιές και τις προσαρμογές για το IFRS-9 οι εποπτικοί δείκτες για τις τέσσερις τράπεζες παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα και με απόσταση ασφαλείας από τα όρια της ΕΒΑ: 15,0% για τον βασικό δείκτη φερεγγυότητας και 13,4% προσαρμοσμένος για τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ.

Για τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες το 22,7% του δ’ τριμήνου έπεσε στο 18,4% με κάλυψη 76,4% (από 67,9%) ενώ οι μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (NPEs) έπεσαν από το 31,6% στο 26,1% με κάλυψη 53,1% από 48,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια η Εθνική διατηρεί το προβάδισμα σε ποσοστό κάλυψης και αξία καλυμμάτων κοντά στο 128% μετά το Frontier, ακολουθεί η Eurobank με 122%, η Alpha μετά το Galaxy είναι στο 101% ενώ η Πειραιώς ανέβηκε στο 98,5% από 94,7%.

Είναι «αγοράσιμες» οι ελληνικές τράπεζες με βάση τις προοπτικές και τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα τους;

Η απάντηση είναι πως αν επιτευχθεί ο στόχος απόδοσης 9-10% στα ίδια κεφάλαια το 2023 οι τράπεζες θα έχουν κερδοφορία κοντά στα 2 δισ. ευρώ, όταν η τρέχουσα αποτίμηση τους είναι 8,7 δισ.ευρώ.

Επομένως, η απάντηση είναι θετική με την προτίμηση να γέρνει υπέρ της Εθνικής Τράπεζας που έχει και το πιο προχωρημένο πλάνο μείωσης ΜΕΔ χωρίς την ανάγκη απόσχισης κάποιου σχήματος ειδικού σκοπού.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.