8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Titan Cement: Έκτακτη Γ.Σ. στις 9 Μαΐου για μείωση κεφαλαίου

Titan Cement: Έκτακτη Γ.Σ. στις 9 Μαΐου για μείωση κεφαλαίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την αλλαγή του καταστατικού της εταιρείας καλείται να αποφασίσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Titan Cement Internationa, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει τη μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7:209 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, κατά ποσό 200.000.000 ευρώ, ήτοι από 1.159.347.807,86 ευρώ σε 959.347.807,86 ευρώ, υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους κατ’ αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω μείωση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς ακύρωση μετοχών.