Καζίνο Ελληνικού: Την Πέμπτη ανοίγει η τεχνική προσφορά της Inspire Athens

Την Πέμπτη ανοίγει η τεχνική προσφορά της Inspire Athens

Η αντίστροφη μέτρηση για τη χορήγηση άδεια λειτουργίας καζίνο στην έκταση του Ελληνικού και κατ' επέκταση το ξεκλείδωμα της εμβληματικής επένδυσης, ξεκινά την Πέμπτη στις 2 το απόγευμα οπότε η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα ανοίξει την τεχνική προσφορά του μοναδικού πλέον διεκδικητή, της κοινοπραξίας Inspire Athens.

Η ΕΕΕΠ ως αναθέτουσα Aρχή έχει τη δυνατότητα από το νόμο να προχωρήσει στο βήμα αυτό μετά την απόρριψη τη προσφυγής της Hard Rock International την περασμένη εβδομάδα.

Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τις επιλογές της κοινοπραξίας για την ανάπτυξη του καζίνο με τα 120 τραπέζια και τα 1.200 VLT's, το πεντάστερο ξενοδοχείο χωρητικότητας 2.000 κλινών, το συνεδριακό κέντρο, και τους χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών που αναλογούν στο 40% της βαθμολογίας του υποψηφίου σχήματος, θα ακολουθήσει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει συντελεστή 60% στην αξιολόγηση.

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το αρχικό και το ετήσιο συνολικό τίμημα. Το αρχικό τίμημα αφορά την εφάπαξ καταβολή για την απόκτηση της 30ετούς άδειας και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 εκατ. Ευρώ. Το “συνολικό ετήσιο τίμημα”, αφορά το ποσό το οποίο θα καταβάλλεται για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 3ο μέχρι και το 25ο της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 7,5 εκατ. Ευρώ.

Εφόσον η τεχνική και οικονομική προσφορά «περάσουν», θα ακολουθήσει η ανακήρυξη της Inspire Athens, ως προσωρινού αναδόχου, και ακολούθως η διαδικασία σύνταξης της σύμβαση, η οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να κυρωθεί από τη Βουλή, για να υπογραφεί στη συνέχεια.

Πηγές με γνώση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τοποθετούν την εξέλιξη αυτή στη χρονική περίοδο του φθινοπώρου. Διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος θα μπορεί να εγκατασταθεί στην έκταση στο Ελληνικό για την έναρξη κατασκευής του ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο (IRC).