Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, 00:02

Προκόπης Χατζηνικολάου
-A +A

Tι θα προβλέπει η νέα επιστρεπτέα προκαταβολή

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, 00:02
Tι θα προβλέπει η νέα επιστρεπτέα προκαταβολή

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του Απριλίου και του Μαΐου θα αξιολογήσει η κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει στη δεύτερη φάση χορήγησης κρατικών δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επέκταση του κρατικού δανεισμού, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του μέτρου, δηλαδή μπορούν να λάβουν και πρόσθετο ποσό εφόσον από τα στοιχεία του Απριλίου και όπως όλα δείχνουν και του του Μαΐου διαπιστωθεί μεγάλη οικονομική ζημία που απαιτεί την παρέμβαση του κράτους. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στη δημιουργία εξατομικευμένης μερίδας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση με βάση τα στοιχεία δύο μηνών.

Επίσης, θα ενταχθούν και επιχειρήσεις που ενδεχομένως έχουν αποκλειστεί από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ταμείο εγγυοδοσίας κ.λπ.), ενώ είναι εξαιρετικά πιθανό να τροποποιηθούν και τα κριτήρια για τη χορήγηση του κρατικού δανείου.

Όλα αυτά όμως θα αποφασισθούν μετά τη λήξη της υφιστάμενης διαδικασίας (στις 15 Μαΐου) και αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των επιχειρήσεων.  Παρά τα παράδοξα που έχει το συγκεκριμένο σύστημα επιλογής των επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από το κράτος, πρόκειται όπως τονίζει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών για την ταχύτερη διαδικασία χορήγησης χρημάτων.

Στην πρώτη φάση λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία του Μαρτίου τα οποία δεν  απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάστασή τους. Τα στοιχεία του Απριλίου αλλά και του Μαΐου δείχνουν την ζημιά που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις δηλαδή, αυτήν τη φορά η δανειοδότηση θα γίνεται  βάσει πραγματικών δεδομένων για κάθε επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζομένους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

2. Να είναι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές (σύμφωνα με τον νόμο για τις προβληματικές επιχειρήσεις) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

3. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Και στην δεύτερη φάση η επιστροφή της προκαταβολής θα είναι ολική ή μερική. Το αν το ποσό θα επιστραφεί στο σύνολό του ή μέρος του θα εξαρτηθεί από το εάν η επιχείρηση είναι βιώσιμη ή κατέστη προβληματική λόγω της κρίσης του κορονοϊού και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προβλέπονται διαγραφές μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Στο 70% για τις επιχειρήσεις που θα έχουν στο μέλλον χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα και για τις μεγάλες προϋπόθεση θα είναι η διατήρηση του προσωπικού.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα