Τι φέρνει το ομολογιακό της Attica Group

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, 00:02
-A +A
Τι φέρνει το ομολογιακό της Attica Group

του Γιώργου Δασκαλόπουλου

Την ευνοϊκή συγκυρία που διαμορφώνεται στο μετεκλογικό περιβάλλον και την διαφαινόμενη πρόθεση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων να «ποντάρουν» σε σημαντικά ελληνικά assets φαίνεται πως αξιοποιεί η Attica Συμμετοχών, η οποία προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων έως 175 εκατ. ευρώ. Στόχος της μεγαλύτερης ακτοπλοϊκής επιχείρησης της χώρας, και μητρικής των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways, είναι η αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της δομής, η αποπληρωμή παλαιότερων δανείων, η ενίσχυση απέναντι στον ανταγωνισμό, αλλά και η διαμόρφωση συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν σε ευνοϊκότερες συνθήκες πώλησής της, όποτε το ενδεχόμενο αυτό «ανοίξει» και πάλι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση το Δ.Σ. της Attica, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, ποσού 125.000.000 ευρώ κατ' ελάχιστον και έως 175.000.000 ευρώ, τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στα «ατού» της εταιρείας, ο στόλος των 31 πλοίων που σχηματίστηκε μετά την ενσωμάτωση της Hellenic Seaways, και η αξία του οποίου υπολογίζεται σε 665 εκατ. Ευρώ, η ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά, η παρουσία της στην Αδριατική και σε άλλα μέτωπα (Ισπανία και Μαρόκο). Ο όμιλος απασχολεί περί τους 1.550 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανόμενων των πληρωμάτων (με 1058 απασχολούμενους στον όμιλο Attica και 493 στην HSW), ενώ τα πλοία του ταξιδεύουν σε 60 προορισμούς σε 4 χώρες, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια.

Επίσης η Attica έχει έτοιμο ένα νέο ναυπηγικό πρόγραμμα όπως και σχεδιασμό προκειμένου να καλύψει τους νέους κανονισμούς για τα καύσιμα και τις εκπομπές ρύπων, και για να διατηρήσει έτσι την ποιότητα του στόλου και των υπηρεσιών που την έχουν φέρει στην κορυφαία θέση μεταξύ των ακτοπλοϊκών της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, με την έγκριση από την Επ. Κεφαλαιαγοράς η Attica Group θα προβεί στη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, όπου θα ξεκαθαρίζονται τα ποσοστά διάθεσης του ομολόγου σε θεσμικούς επενδυτές αλλά και ιδιώτες.

Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την προσεχή Πέμπτη το ενημερωτικό δελτίο, οι εγγραφές θα μπορούν να από την Τετάρτη 17 Ιουλίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η έκδοση θα είναι 7ετούς διάρκειας, ενώ στόχος είναι η επίτευξη ευνοϊκού επιτοκίου. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η εταιρεία θα επιτύχει την ανώτερη στόχευση, ήτοι τα 175 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται οι προσφορές να είναι μεγαλύτερες.

Η Attica είναι μέλος του Marfin Investment Group (MIG Shipping με ποσοστό 69,08% του μετοχικού κεφαλαίου και MIG με ποσοστό 10,31%), ενώ ποσοστό 11,84% ελέγχει η Τράπεζα Πειραιώς, που με τη σειρά της ελέγχει και τη MIG.

Την τελευταία διετία γύρω από την Attica εκτυλίχθηκε ένα εξόχως ενδιαφέρον επιχειρηματικό θρίλερ με επίκεντρο την πώλησή της. Πρωταγωνιστής σε πολλές φάσεις ήταν το αμερικανικό fund Fortress το οποίο κατείχε και ομολογιακό δάνειο της ακτοπλοϊκής από το 2014 και βρέθηκε πολλές φορές σε «απόσταση βολής» από την ανάληψη του ελέγχου της. Τελικά όμως συμφωνία δεν επετεύχθη και τελικά η εισηγμένη, προκειμένου να αποφύγει την μετατροπή του σε μετοχές (όπως ήταν η πρόθεση του Fortress), το αποπλήρωσε. Έκτοτε βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών, αν και επί τους παρόντος έχει επιλέξει τον ...μοναχικό πλου.

Αποτελέσματα 2018

Η Attica παρουσίασε ενοποιημένες πωλήσεις 365,40 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 271,54 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017. Τα κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε17,11 εκατ. ευρώ έναντι 1,25 εκατ. Ευρώ. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 57,00 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 59,55 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017.

Η μείωση του EBITDA ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στη χρήση 2018 προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων καθώς και τα έξοδα λειτουργικής ενσωμάτωσης της Hellenic Seaways (HSW). Σημειώνεται πως η Attica Group το 2018 ενοποίησε για πρώτη φορά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Hellenic Seaways.

Στα τέλη του 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 59,42 εκατ. ευρώ έναντι 44,10 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017. Τα ενσώματα Πάγια Στοιχεία ανέρχονταν σε 690,36 εκατ. ευρώ (533,71 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017). Η μεταβολή των παγίων οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση της HSW καθώς και στην πώληση του πλοίου Superfast ΧΙΙ.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε 346,08 εκατ. ευρώ (238,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017) από τα οποία 274,50 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (214,43 εκατ. ευρώ το 2017) και 71,58 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (24,30 εκατ. ευρώ το).

Τα ίδια κεφάλαια του έφταναν στο τέλος του 2018 σε 409,18 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 1,90 ευρώ ανά μετοχή.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα