7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Τι βλέπουν στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή οι αναλυτές και δίνουν περιθώρια ανόδου 40-50% στη μετοχή

Τι βλέπουν στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή οι αναλυτές και δίνουν περιθώρια ανόδου 40-50% στη μετοχή

Σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τη μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής διαπιστώνουν ξένοι και εγχώριοι αναλυτές που παρακολουθούν την εταιρεία, σημειώνοντας ότι είναι συγκριτικά υποτιμημένη τόσο σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο διεθνώς όσο και σε σχέση με τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που διαθέτει. Στα 18 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Wood & Company, στα 16,50 ευρώ η Euroxx Securities.

Όπως επισημαίνει η Wood & Company, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εξακολουθεί να αποτελεί μία ελκυστική επενδυτική επιλογή χάρη στη συνέπεια εκτέλεσης του επενδυτικού της προγράμματος και τη λειτουργική κερδοφορία της. Η εταιρεία εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει αφομοιώσει πλήρως το επιπλέον 1 GW που προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο της Τέρνα Ενεργειακή. Συνολικά υπολογίζει ότι η εταιρεία θα προσθέσει επιπλέον 1,57 GW ισχύος την περίοδο 2021-2025 φτάνοντας σε ισχύ τα 3 GW αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, καθώς και έργων αντλησιοταμίευσης.

Παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει πλέον την Terna Energy USA στο μοντέλο της, η Wood & Company διατηρεί τη σύσταση αγοράς της μετοχής και αυξάνει την τιμή στόχο στα 18 ευρώ, από 17,6 ευρώ προηγουμένως, δίνοντας περιθώρια ανόδου 52%.

Από την πλευρά της η Euroxx Securities αύξησε την τιμή στόχο στα 16,50 ευρώ από 15,80 ευρώ προηγουμένως συστήνοντας αγορά της μετοχής τα περιθώρια ανόδου της οποίας φτάνουν το 40% με βάση την τιμή στόχο. Όπως σημειώνει η χρηματιστηριακή, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτελεί το καλύτερο εκπρόσωπο της αγοράς ΑΠΕ στην Ελλάδα και βρίσκεται στην καλύτερα θέση για να κερδίσει σημαντικό μερίδιο από τις απαραίτητες προσθήκες χωρητικότητας που επιβάλλονται από τους στόχους της ΕΕ. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η αναπτυξιακή ώθηση στην Ελλάδα αναμένεται να οδηγήσει σε μέση ετήσια αύξηση των EBITDA κατά 6,8% την περίοδο 2020-2024, ενώ για την ίδια περίοδο προβλέπει χρηματικές αποδόσεις προς τους μετόχους, της τάξης του 3,1-4,1%, επίπεδα που είναι σημαντικά υψηλότερα από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Σύμφωνα με την Euroxx η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαπραγματεύεται με discount 23% σε όρους EV/EBITDA, σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της.