8ος χρόνος, ημέρα 2275η
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Θετικό το εννεάμηνο για την Real Consulting 

Θετικό το εννεάμηνο για την Real Consulting 

Αύξηση ταμειακών ροών, κύκλου εργασιών και κερδών κατέγραψε στο εννεάμηνο της χρήσης η Real Consulting, η οποία όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση παρά τη δυσμενή κατάσταση στην ελληνική οικονομία, δεν έγινε αποδέκτης της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στη χώρα και παραμένει αισιόδοξη για το σύνολο της χρήσης.

Ειδικότερα η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τις ταμειακές ροές της, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αναγκαία φύση των υπηρεσιών που προσφέρει όσο και στην πελατειακή της βάση και η Διοίκηση της REAL CONSULTING παραμένει αισιόδοξη για την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το τέλος της χρήσης του 2021, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει ενδεχόμενη επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και της πανδημίας COVID-19, ενώ συγχρόνως βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να λάβει μέτρα και να προβεί σε κατάλληλες κινήσεις ώστε να ανταπεξέλθει στην νέα αυτή συνθήκη, επαναξιολογώντας τη στρατηγική της ανάλογα με τις εξελίξεις και διατηρώντας την κοινωνική της ευθύνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας, κατέγραψε αύξηση 13% το εννεάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε στα € 16.043 χιλ. έναντι € 14.178 χιλ. το εννεάμηνο του 2020.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.557 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 4.620 χιλ. το εννεάμηνο του 2020 (αύξηση 20%), καιτα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν, αντίστοιχα, σε € 5.503 χιλ. έναντι € 4.563 χιλ. (αύξηση 21%).

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 2.235 χιλ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 1.726 χιλ. το εννεάμηνο το 2020 (αύξηση 29%), ενώ της Εταιρείας ανήλθε, αντίστοιχα, σε € 2.204 χιλ. έναντι € 1.698 χιλ. (αύξηση 30%).

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, το εννεάμηνο του 2021, ανήλθαν σε κέρδη € 1.612 χιλ. έναντι € 1.149 χιλ. το εννεάμηνο το 2020, εμφανίζοντας αύξηση 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.591 χιλ. για το εννεάμηνο του 2021 έναντι € 1.122 χιλ. το εννεάμηνο του 2020, εμφανίζοντας αύξηση 42%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2021 διαμορφώθηκε σε € 964 χιλ. έναντι € 265 χιλ. στις 30.06.2021, το οποίο οφείλεται στην αύξηση των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, της ανοδικής πορείας των πωλήσεων καθώς και στην ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και των συναφών εξόδων για την εισαγωγή της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθαν σε € 13.827 χιλ. έναντι € 13.416 χιλ. στις 30.06.2021, ενώ τα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 13.782 χιλ. στις 30.09.2021 έναντι € 13.390 χιλ. στις 30.06.2021.