7ος χρόνος, ημέρα 2149η
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Τέσσερις αλλαγές ζητούν οι τράπεζες για τον νέο Ηρακλή

Τέσσερις αλλαγές ζητούν οι τράπεζες για τον νέο Ηρακλή

Εντατικές διαβουλεύσεις με τις τράπεζες θα έχει αυτή την εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, προκειμένου να μπουν οι « τελευταίες πινελιές» στο νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις, «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ».

Στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ξεκίνησε τις εργασίες της την προηγούμενη εβδομάδα, οι εκπρόσωποι των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων κατέθεσαν τέσσερις προτάσεις – αιτήματα που αφορούν σε ζητήματα που προέκυψαν κατά την πρακτική εφαρμογή του Ηρακλή Ι. Συγκεκριμένα Τράπεζες και Servicers ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών:

1. Να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στα επιχειρησιακά σχέδια των τιτλοποιήσεων

Οι τράπεζες και κυρίως οι servicers θεωρούν ότι, με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας, θα πρέπει να δοθεί  μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους των business plans για τις ανακτήσεις οφειλών από τη διαχείριση των τιτλοποιήσεων.

Όπως προέκυψε στην πράξη από τις τιτλοποιήσεις που ήδη έχουν ενταχθεί στο Ηρακλή 1, τα προγράμματα ανάκτησης που είχαν εγκριθεί δεν ήταν δυνατόν να ενσωματώσουν ακραίες καταστάσεις όπως αυτές τις πανδημίας του κορονοϊού Επομένως, κρίνεται πλέον σκόπιμο ο Ηρακλής ΙΙ να προβλέπει ευελιξία των στόχων για τις ανακτήσεις από τις τιτλοποιήσεις των NPLs, προνοώντας και για το ενδεχόμενο μελλοντικών κρίσεων μεγάλης εμβέλειας όπως η τρέχουσα κρίση.

2. Να φτάσει τους 36 μήνες η περίοδος χάριτος

Οι τράπεζες ζητούν να επιμηκυνθεί περαιτέρω η περίοδος χάριτος για την επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση αστοχιών στην εκτέλεση των business plans των τιτλοποιήσεων. Όπως ανέλυσε πρόσφατα στο πλαίσιο του NPL SUMMIT ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός ο νόμος του «Ηρακλή» προβλέπει την επιβολή ποινών στους Servicers (από μείωση αμοιβών έως και έκπτωσή τους από την τιτλοποίηση) εφόσον αυτοί αποτύχουν στις επιδόσεις ανακτήσεων, με την εφαρμογή των ποινών αυτών να επέρχεται 24 μήνες μετά την παροχή της εγγύησης του Δημοσίου.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, το διάστημα που προβλεπόταν ήταν αρχικά 12 μήνες και αυξήθηκε στους 24 μήνες με τροπολογία στο νόμο του «Ηρακλή», μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19. Η πλευρά των τραπεζών και των Servicers ζητούν το διάστημα των 24 μηνών να επεκταθεί στους 36. Η επέκταση αυτή ζητείται διότι σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποιούνται αυστηρές ποινές χωρίς μάλιστα υπαιτιότητα των τελευταίων, όπως ανέδειξε η περίπτωση της γενικευμένης αναστολής των πλειστηριασμών που αποφάσισε η κυβέρνηση και η οποία ανέκοψε όλες τις ανακτήσεις μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Για τους παραπάνω λόγους έχει κατατεθεί και αίτημα σύμφωνα με το οποίο η αναφορά προόδου για την πορεία των ανακτήσεων που πρέπει να υποβάλλουν οι Servicers να γίνεται σε τριμηνιαία αντί σε μηνιαία βάση.

4. Δημιουργία εταιρειών διαχείρισης ακινήτων

Οι τράπεζες ζητούν να τους δοθεί η δυνατότητα να δημιουργούν εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV) στις οποίες θα μεταβιβάζονται τα ακίνητα που είναι προσημειωμένα με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία περιλαμβάνονται στο πακέτο που τιτλοποιείται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς περίπου 1.000.000 ακίνητα αποτελούν σήμερα εξασφαλίσεις σε κόκκινα δάνεια μεταξύ των διαφόρων τραπεζών και σε περίπου 20%-25% από αυτά δεν θα είναι εφικτό να βρεθεί κάποια λύση με τους δανειολήπτες. Συνακόλουθα υπολογίζεται ότι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να βρουν λύσεις και να διαχειριστούν ακίνητα που θα ξεπερνούν τις 200.000 τα προσεχή χρόνια και τα οποία θα περιέλθουν στην κυριότητα τους.