Τρίτη 21 Απριλίου 2020, 00:02

Προκόπης Χατζηνικολάου
-A +A

Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση 25% και για επιστρεπτέα προκαταβολή

Τρίτη 21 Απριλίου 2020, 00:02
Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση 25% και για επιστρεπτέα προκαταβολή

Την ευκαιρία να πληρώσουν μειωμένο φόρο έως και 25% έχουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις του Μαρτίου (είχαν παραταθεί οι ημερομηνίες). Παράλληλα σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αίτηση ένταξης στην επιστρεπτέα προκαταβολή ή διαφορετικά στο κρατικό δάνειο ύψους 1 δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η έκπτωση 25% αφορά βεβαιωμένες (μη ληξιπρόθεσμες) οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων, των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία καταβολής τους ως 31/8/2020. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση παρέχει κίνητρα προκειμένου να καταβληθούν οι φόροι εντός του Απριλίου και να αποφύγουν τη χρήση της μακροπρόθεσμης καταβολή αυτών στα τέλη Αυγούστου. Και αυτό καθώς με τα μέτρα που έχει λάβει το ελληνικό δημόσιο η ρευστότητα επαρκεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Με την έκπτωση που παρέχει το υπουργείο Οικονομικών μπορούν να επωφεληθούν, επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και κλάδου άσκησης δραστηριότητας, των οποίων ο ενεργός κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνεται στον σχετικό Πίνακα  με τις πληττόμενες επιχειρήσεις ή  ο ενεργός στις 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας με ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ, περιλαμβάνεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Επίσης εντάσσονται,  φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις και μισθωτοί των παραπάνω επιχειρήσεων με σύμβαση εργασίας σε αναστολή λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής ή επιλογής των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους, στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα το 75% της οφειλής / δόσης του Μαρτίου ή και του Απριλίου, αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό του 75%, ο δικαιούχος πληροφορείται το ύψος της οφειλής/δόσης από την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του Taxisnet. H καταβολή πραγματοποιείται με τη σχετική Ταυτότητα Οφειλής, για κάθε οφειλή χωριστά. Για να ισχύει η έκπτωση αυτή στις αντίστοιχες δόσεις ρυθμίσεων Μαρτίου και Απριλίου θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις.

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής

1.  Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες:

- απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορoνοϊού COVID-19 και

-δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες:

- δεν απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορoνοϊού COVID-19, και

- δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορoνοϊού COVID-19.».

Σημειώνεται ότι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport). Το νέο σχήμα:

- Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

- Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).

-  Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

- Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα