Τα οφέλη της μεγάλης επένδυσης Ελλάκτωρ - EDPR στα αιολικά

Τα οφέλη της μεγάλης επένδυσης Ελλάκτωρ - EDPR στα αιολικά

Στις στρατηγικές επενδύσεις υπάχθηκε την περασμένη εβδομάδα το έργο για τα αιολικά πάρκα στην Εύβοια συνολικής ισχύος 470,4MW, που αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, καθώς προστατεύει το περιβάλλον, στηρίζει δυναμικά την ενεργειακή μετάβαση και συμβάλλει στο στόχο της πλήρους απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2028.

Ειδικότερα, η επένδυση με συνολικό προϋπολογισμό 489 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί από τις εταιρείες Ελλάκτωρ και EDPR Europe, τον επενδυτικό βραχίονα της EDP Renewables για έργα στην Ευρώπη, που αποτελεί τον 4ο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής ενέργειας παγκοσμίως, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συμφωνίας για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση χαρτοφυλακίου νέων αιολικών πάρκων ισχύος 900ΜW, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η επένδυση ισοδυναμεί με περίπου το 5% του συνόλου των προβλεπόμενων από το ΕΣΕΚ επενδύσεων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ σύμφωνα με την προκαταρκτική ενεργειακή μελέτη εκτιμάται πως η συνολική παραγωγή θα είναι 1.435 GWh/έτος.

Σε επίπεδο εγχώριας προστιθέμενης αξίας δε, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται 635 εκατ. € εγχώρια προστιθέμενη αξία στην εικοσαετία λειτουργίας των έργων (περίπου 32 εκατ. €/έτος).

Παράλληλα, στα κοινωνικά οφέλη για την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας περιλαμβάνεται η δημιουργία 182 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα συμπληρωματικά οφέλη στην απασχόληση που θα προκύψουν από τις ανάγκες υποστήριξης των νέων πυρήνων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.

Επιπλέον, το 0,3% επί της Τιμής Αναφοράς της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των έργων θα διατεθεί στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων για τα 20 έτη λειτουργίας των έργων, ενώ το 1,8% επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια τυπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΑΔΜΗΕ).

Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της επένδυσης, χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάκτωρ εκτιμά πως η λειτουργία των συγκεκριμένων αιολικών θα οδηγήσει στην αποφυγή εκπομπών 1.219.750 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Σε αυτά τα πλαίσια, πηγές της εταιρείας επισήμαναν ότι η επένδυση εναρμονίζεται πλήρως με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (Ε.Α.Σ.) καθώς αποτελεί πόλο έλξης αξιόπιστων διεθνών επενδυτών, υποστηρίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.