Ποιους αφορά: Τα 10 μυστικά για τη στήριξη της απασχόλησης

Τα 10 μυστικά για τη στήριξη της απασχόλησης

Την ενίσχυση της απασχόλησης προκειμένου να αποφευχθούν απολύσεις θέτει σε ισχύ από την 1η Ιουνίου η κυβέρνηση, μέτρο το οποίο είναι εξαιρετικά πιθανόν να υιοθετήσει το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων καθώς οι όροι δεν είναι απαγορευτικοί. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σαφέστατα στη μείωση των αποδοχών αλλά και στη συρρίκνωσης της κατανάλωσης δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα έχουν λιγότερα χρήματα και μάλιστα εν μέσω θέρους.

Αν και όσα ανακοινώθηκαν από τον κυβέρνηση δεν αποσαφηνίζουν πλήρως το πώς θα λειτουργήσει ο Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης όλα δείχνουν ότι στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό και τις μεταφορές τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους. Δηλαδή μία επιχείρηση μπορεί να προχωρεί σε αναστολή σύμβασης κάποιους εργαζόμενους οι οποίοι θα λαμβάνουν τα 534 ευρώ που δίνει το κράτος και για κάποιους άλλους να ενεργοποιεί τη μειωμένη απασχόληση με μικρότερες αποδοχές. Το σχέδιο προβλέπει ότι για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση θα πρέπει να έχει μειωμένο τζίρο 20%  το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό είναι άγνωστο και προφανώς θα πρέπει να αποσαφηνισθεί από την κυβέρνηση.

Βέβαια, στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι να μη βγουν στρατιές ανέργων. Ουδείς προς το παρόν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα γινόταν εάν η κυβέρνηση δεν ελάμβανε το μέτρο αυτό. Εάν δηλαδή θα αυξάνονταν οι άνεργοι και εάν αρκετές επιχειρήσεις θα οδηγούνταν σε λουκέτο.  

Τι προβλέπει ο  Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης:

1. Τίθεται σε ισχύ για την χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με  επέκταση της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί.

2. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον μηχανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.  Στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες.  

3. Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

4. Ο μηχανισμός θα αφορά και  τις εποχικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής  θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

5. Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η  επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.

6. Το δικαίωμα του εργοδότη  να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται  υπό την αυστηρή προϋπόθεση  ότι δεν θα  μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.

7. Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.

8. Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά  θα  καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου

9. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων  επί του αρχικού  ονομαστικού μισθού.

10. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση  του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.

Παράδειγμα

Εργαζόμενο με καθαρές αποδοχές 1.400 ευρώ. Ο εργοδότης προχωρεί στη μείωση κατά 50% των ωρών απασχόλησης. Οι αποδοχές του περιορίζονται στα 700 ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό των 700 ευρώ το κράτος θα δίνει στον εργαζόμενο το 60% δηλαδή 420 ευρώ. Οι αποδοχές του θα περιοριστούν από τα 1.400 ευρώ 1.120 ευρώ, ενώ επί της ουσίας θα δουλεύει 15 ημέρες τον μήνα. Ο εργοδότης υποχρεούνται να καταβάλει τι ασφαλιστικές εισφορές στον ονομαστικό μισθό δηλαδή αυτόν που είχε ο εργαζόμενος προ της μείωσης.