Συστηματική αφαίμαξη υφίσταται ο λογαριασμός των ΑΠΕ

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, 15:08
-A +A
 Συστηματική αφαίμαξη υφίσταται ο λογαριασμός των ΑΠΕ

Του Γιώργου Φιντικάκη

Τον κώδωνα του κινδύνου για την βιωσιμότητα της αγοράς των ΑΠΕ, κρούουν οι φορείς του κλάδου, επισημαίνοντας ότι ο ειδικός λογαριασμός που χρηματοδοτεί την αγορά της πράσινης ενέργειας, υφίσταται μια συστηματική αφαίμαξη.

Στην ανακοίνωση την οποία υπογράφουν οι εκπρόσωποι των αιολικών, των φωτοβολταϊκών, των μικρών υδροηλεκτρικών, της βιομάζας όπως και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) επισημαίνουν ότι ο συγκρινόμενος λογαριασμός μέσω του οποίου καταβάλλονται οι πληρωμές των παραγωγών της πράσινης ενέργειας είναι απαραίτητο να παραμείνει υγιής χωρίς ελλείμματα προκειμένου να αναπτυχθούν με ασφάλεια τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα ΑΠΕ έργα.

Στην ανακοίνωση όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι σήμερα η υγεία του ΕΛΑΠΕ είναι το λιγότερο επισφαλής καθώς το φαινομενικά υφιστάμενο – με πολλά ερωτηματικά- λογιστικό πλεόνασμα συνυπάρχει με ένα πραγματικό ταμειακό έλλειμμα.

Το αποτέλεσμα είναι όπως αναφέρουν οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ να γίνονται με καθυστέρηση τριών και πλέον μηνών.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου το έλλειμμα αυτό να μεγαλώσει και να τεθεί εκτός ελέγχου όπως κατ' επανάληψιν έχει συμβεί στο παρελθόν, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για όλη την αγορά.

Και αυτό γιατί συνεχίζονται να λαμβάνονται μέτρα που αντί να διασφαλίζουν τον λογιστικό και ταμειακό ισοσκελισμό του λογαριασμού τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε μόνιμη βάση, αφαιρούν συνεχώς από αυτόν πόρους κινδυνεύοντας να οδηγήσουν την αγορά σε νέες περιπέτειες.

Η ανησυχία της αγοράς των ΑΠΕ είναι ότι μετά:

α) την πρόωρη και απρογραμμάτιστη κατάργηση, από 1/1/2019, της Χρέωσης Προμηθευτή, και 

β) του Τέλους Λιγνίτη, δηλαδή  δύο  σημαντικών  συνιστωσών/εισροών  του  Ειδικού Λογαριασμού  ΑΠΕ, αλλά και
 
γ) την πρόσφατη αναδρομική (επίσης από 1/1/2019) μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, του βασικού δηλαδή «αιμοδότη» του Ειδικού Λογαριασμού, που αποτελεί περίπου το 40% του συνόλου των εσόδων του, δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα και νέες «καταστροφικές» για τον ΕΛΑΠΕ όπως λένε οι φορείς του κλάδου προτάσεις, που ζητούν πλέον  και την κατάργηση, από 1/1/2019, του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ). 


Το παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσμα να στηρίξει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, που επικαλείται το τελευταίο δημοσιευμένο Μηνιαίο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, επιπλέον 68 εκατ. €  από τον ΕΛΑΠΕ ετησίως.

Σαν αποτέλεσμα οι φορείς του κλάδου δηλώνουν ότι είναι «αντίθετοι τόσο σε αυτήν όσο και σε κάθε άλλη σκέψη / πρόταση για περαιτέρω αφαίμαξη πόρων από τον ήδη φυλλορροούντα Ειδικό Λογαριασμό, και ζητάμε τη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων από το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΝ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του ΕΛΑΠΕ, με την κατά προτεραιότητα εφαρμογή  των σχετικών δεσμεύσεων που έχουν ήδη, εδώ και καιρό, αναληφθεί σε επίπεδο Ελληνικής Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Ζητούν επομένως οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις να εφαρμοστούν οι οποίες αφορούν:

• Τη θέσπιση ενός εναλλακτικού μηχανισμού στήριξης του ΕΛΑΠΕ, όπως έχει συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση και τους Θεσμούς ήδη από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του τελευταίου Προγράμματος. 

Με βάση το σχετικό Συμπληρωματικό Μνημόνιο (που επί της ουσίας είχε ολοκληρωθεί από το τέλος του 2017, και τυπικά υπογράφηκε την 22.3.2018), η Κυβέρνηση όφειλε  να παρουσιάσει  έως το τέλος Μαρτίου 2018 το σχέδιο για το μηχανισμό αυτό (σελ.33).

• Τη θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 10 του Άρθρου 4 του Ν. 4584/2018,  για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι προμηθευτές στο ΔΑΠΕΕΠ, προκειμένου, αφ' ενός να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ, αφ' ετέρου να αποκτήσει ο ΔΑΠΕΕΠ την αναγκαία χρηματοοικονομική κάλυψη κατά πιθανών  καταχρηστικών συμπεριφορών. 

• Tην ορθή απεικόνιση της λογιστικής εικόνας του ΕΛΑΠΕ με συμπερίληψη όλων των επισφαλειών και κινδύνων.  

• Την τακτική και διαφανή απεικόνιση της πραγματικής ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ και την τακτική καταγραφή των ποσών που του χρωστούν οι προμηθευτές, πλέον των τόκων υπερημερίας που του οφείλουν.

• Τη σημαντική αύξηση του ποσοστού των εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών που αποδίδονται στον ΕΛΑΠΕ»

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα