Συρρίκνωση ζημιών το πρώτο τρίμηνο για την ΔΕΗ

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, 11:20 - Τελευταία ενημέρωση: 12:43
-A +A
Συρρίκνωση ζημιών το πρώτο τρίμηνο για την ΔΕΗ

Συρρίκνωση ζημιών αλλά και κύκλου εργασιών εμφάνισε η ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο, εξαιτίας της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α’ τρίμηνο του 2018 κατά 78,1 εκατ. ευρώ ή 6,5%, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά 96,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους μειώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ από 127,8 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 147,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 13,1%.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα κυρίως: 
* της μείωσης των λειτουργικών δαπανών για υγρά καύσιμα, καθώς το α' τρίμηνο του 2017 είχε επιβαρυνθεί με αυξημένες δαπάνες λόγω της ενεργειακής κρίσης.
* της μείωση των δαπανών αγορών ενέργειας, κυρίως λόγω μικρότερης δαπάνης κατά 39,1 εκατ. ευρώ για την χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ και της μηδενικής για εφέτος δαπάνης για τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος έναντι 17,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2017.
* της μειωμένης δαπάνης για φυσικό αέριο κυρίως λόγω της προαναφερθείσας χαμηλότερης παραγωγής από φυσικό αέριο καθώς και δευτερευόντως λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου.
* της βελτίωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες ήταν ουσιαστικά μηδενικές το α τρίμηνο του 2018 έναντι προβλέψεων ύψους 103 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2017.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2018 σε 183,7 εκατ. ευρώ έναντι 86,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα V».

Σημειώνεται πως το καθαρό χρέος χωρίς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 31/3/2018 ήταν 3.716,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 447,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/3/2017 και κατά 240,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της.

Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 300 εκατ. ευρώ και 400 εκατ. ευρώ και τη διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. 

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η μεγάλη σχετικά βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕBITDA) του Ομίλου το α' τρίμηνο του 2018 η οποία διαμορφώθηκε σε 147,2 εκατ. ευρώ, συνιστά πολύ σημαντική επίδοση, και μάλιστα εάν συνυπολογιστεί η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,5% και του όγκου των πωλήσεων κατά 7,1% στο ίδιο διάστημα.

Από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επίδοση αυτή υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η μείωση του σχηματισμού προβλέψεων, αποτέλεσμα των εντεινόμενων δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου που επίσης συνετέλεσε στη λειτουργική κερδοφορία καταγράφεται η μείωση της επιβάρυνσης λόγω ΕΛΑΠΕ, η οποία θα έχει συνέχεια στα πλαίσια της συμφωνίας με τους δανειστές.

Ιδιαίτερα θετικό γεγονός ήταν και η περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 240,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2017, με σημαντικότερο την επαναγορά ομολογιών λήξεως 2019 ύψους 150 εκατ. ευρώ. 

Στον αντίποδα τονίζεται η αύξηση της δαπάνης για προμήθεια δικαιωμάτων CO2, και μάλιστα με μειωμένη λιγνιτική παραγωγή και οι αυξημένες εξαγωγές τρίτων κατά 36,7% οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό στην φθηνή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των προσφορών στα πλαίσια των ΝΟΜΕ.

Κατά το ποσοστό αυτό, η διατεθείσα μέσω των ΝΟΜΕ ενέργεια δεν συνέβαλε στο περαιτέρω άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς,πέραν της αρνητικής επίπτωσης στη ΔΕΗ.

Το ίδιο διάστημα: α) συνεχίστηκε κανονικά η ανέγερση της «Πτολεμαΐδας V» στα πλαίσια του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, β) έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και συνεννοήσεις για την τακτοποίηση των οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με όρους αμοιβαία επωφελείς, γ) εντάθηκαν οι συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου, οι οποίες απέφεραν τελικά πολύ θετικά αποτελέσματα για τη ΔΕΗ και δ) έγιναν όλες οι προγραμματισμένες ενέργειες από πλευράς ΔΕΗ για την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η Εταιρεία καλείται να διαχειριστεί μείζονα θέματα και συγκεκριμένα:

• Έναρξη υλοποίησης του Επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί, στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Διοικητικών Οργάνων.
• Ένταση της αναζήτησης των οφειλών, βελτίωση της εισπραξιμότητας και μελέτη για ενδεχόμενη τιτλοποίηση.
• Ενεργητική διαχείριση των τιμών των πιστοποιητικών CO2 και των τιμών του φυσικού αερίου.
• Συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποεπένδυσης με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
• Έξοδο στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για την οποία ήδη γίνεται σχετική εξέταση και προεργασία. Σε ό,τι αφορά στο περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς σημειώνεται, μετά και την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων, ότι επιβάλλεται να επανεξεταστούν από όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικές παράμετροι όπως η συμμετοχή στην ανταγωνιστική αγορά των περισσότερων, κατά το δυνατόν, κατηγοριών καταναλωτών». 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΔΕΗ. 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα