8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Συνεργασία ΙΑΣΩ με Cosmote για ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια πληροφοριών

Συνεργασία ΙΑΣΩ με Cosmote για ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια πληροφοριών

Στη νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει δυναμικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας τις λύσεις COSMOTE e-health, που θα συμβάλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΙΑΣΩ προχωρά στον ψηφιακό του μετασχηματισμό με την ψηφιοποίηση των φακέλων περιστατικών των ασθενών του, τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση παραστατικών.

Μέσω των λύσεων COSMOTE e-health ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποκτά:

Σύστημα κατηγοριοποίησης φακέλων με τα περιστατικά των ασθενών

Σύστημα αρχειοθέτησης & διαχείρισης πληροφοριών

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία ψηφιακών παραστατικών

Ασφαλή αποθήκευση και τήρηση των πληροφοριών σε πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα υποδομής cloud (private, hybrid, public)

Με τις λύσεις Cosmote, ο Όμιλος ΙΑΣΩ «διασφαλίζει τη ταχύτερη εύρεση και ανάκτηση πληροφοριών μέσω ενός ενιαίου αρχείου ασθενή, όπου ενσωματώνονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση πολλαπλοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Παράλληλα, ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες και οι χρονοβόρες διαδικασίες, όπως παραλαβές, εγκρίσεις, εκτυπώσεις και αποστολές ξεχωριστών παραστατικών, αλλά και η αποθήκευσή τους σε φυσικούς χώρους. Τέλος, βελτιώνεται σημαντικά, σε χρόνο και κόστος, η εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργαζόμενων φορέων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών» όπως αναφέρεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών.

Διάκριση στα Healthcare Business Awards

Το έργο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης ιατρικών αρχείων ασθενών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον όμιλο ΙΑΣΩ, απέσπασε βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας». Τα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο από τη Boussias Communications και το Health Daily, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός με COSMOTE Business IT Solutions

«O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής, καθώς με τις προηγμένες υπηρεσίες COSMOTE Business IT Solutions εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Ειδικά για τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας, τα COSMOTE Business IT Solutions περιλαμβάνουν ψηφιακές λύσεις προστιθέμενης αξίας, με στόχο την εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων, αλλά και τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.