7ος χρόνος, ημέρα 2096η
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Συνεχίζει ψηφιακά η Inform Lykos και κοιτά προς Αφρική και Μέση Ανατολή

Συνεχίζει ψηφιακά η Inform Lykos και κοιτά προς Αφρική και Μέση Ανατολή

Οι περαιτέρω επενδύσεις σε λύσεις Ψηφιακού μετασχηματισμού, με νέες υπηρεσίες, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες γεωγραφικές αγορές, η ενίσχυση του μεριδίου της σε αγορές δραστηριοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων προϊόντων αποτελούν τους βασικούς στόχους της Inform Lykos για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, η στρατηγική του ομίλου εστιάζει στην ενδυνάμωση της θέσης της στο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, που κερδίζει συνεχώς έδαφος και συνοδεύεται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους, μέσω νέων συνεργασιών αλλά και προσφερομένων προϊόντων, ενώ παράλληλα  θα συνεχίσει να ενισχύσει το μερίδιο της στη δραστηριότητα της έγχαρτης επικοινωνίας.

Τη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας έθεσε ως βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της ο γενικός διευθυντής του ομίλου κ. Μανώλης Κόντος, και σε περισσότερες χώρες δίνοντας έμφαση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή αλλά και στις χώρες όπου η μητρική Austrian Cards διαθέτει παρουσία. Ο ίδιος αναφερόμενος στους επιμέρους στόχους σημείωσε την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς σε ήδη δραστηριοποιούμενες αγορές και τη δυναμική ανάπτυξη στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από νέες προσφερόμενες και καινοτόμες λύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε κινήθηκε η εταιρεία με την εξαγορά του 56,5% της εταιρείας Cloudfin οι λύσεις της οποίας εστιάζουν στην ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών και αποτελούνται από τη βασική πλατφόρμα CloudFin True Capture, η οποία παρέχει ψηφιοποίηση εγγράφων (paperless), e-Archiving, Business Analytics και κυρίως αυτόματη αναγνώριση και καταχώρηση με χρήση Artificial Intelligence και Machine Learning. Επίσης, τη λύση CloudFin Digital Onboarding Engine, η οποία αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία απομακρυσμένης ταυτοποίησης πελατών καθώς και τη λύση FinBot, μέσω της οποίας και με αναγνώριση φυσικής ανθρώπινης γλώσσας, προσφέρονται όλες οι λειτουργίες αυτοματοποίησης διαδικασιών αλλά και πληροφόρησης στελεχών με ασφάλεια μέσω εφαρμογών messaging.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο της ανάπτυξης στο ψηφιακό κομμάτι εντάσσεται  και η ενίσχυση των ποσοστών συμμετοχής στις ρουμανικές Next Docs Expert και Next Docs Confidential που παρέχουν λύσεις στη διαχείριση εγγράφων, που θα μπορούσαν να προσφερθούν και στην Ελλάδα, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Εξάλλου η Inform προσβλέπει στη δημιουργία αναβαθμισμένων  λύσεων  πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων (video conferencing), στην ανάπτυξη πλατφόρμας για έρευνες και ερωτηματολόγια σε omnichannel επίπεδο αλλά και εξελιγμένης πλατφόρμας πιστότητας (Loyalty Platform). Επιπρόσθετα προγραμματίζονται η δημιουργία υπηρεσιών εξειδικευμένου consulting σε UI/UX, Στρατηγικές Loyalty και η δημιουργία πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) για το ηλεκτρονικό εμπόριο.