Συμφωνία Pasal με την Sterner Stenhus

Συμφωνία Pasal με την Sterner Stenhus

Συμφωνία με την Sterner Stenhus Greece AB (με έδρα στην Kungens Kurva της Σουηδίας) σύναψε η Pasal Development. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία προβλέπει ότι η Sterner Stenhus θα προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυσή της Pasal ύψους 10.000.000 ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνοντας μετοχές που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Pasal, όπως θα διαμορφωθεί κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Pasal θα εξασφαλίσει μέσω δανεισμού, είτε από την Sterner είτε από πιστωτικό ίδρυμα, πρόσθετα κεφάλαια ύψους 13.000.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει 22.000.000 ευρώ από τα κεφάλαια αυτά προκειμένου να προβεί σε ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της προς την Alpha Bank ΑΕ.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της διεξαγωγής από την Sterner νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου στην Pasal, διάρκειας περίπου ενός μήνα, με ικανοποιητικά για εκείνη αποτελέσματα και της εκ μέρος της Pasal τήρησης των υποχρεώσεών της από την από 29.03.2018 συμφωνία εξυγίανσης, που έχει επικυρωθεί με την υπ'' αριθμ. 712/29.08.2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εφόσον οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις συντρέξουν, η παραπάνω συναλλαγή θα λάβει χώρα έως το τέλος Φεβρουαρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης έως 60 ημέρες, και η Pasal θα προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων εταιρικών αποφάσεων και, εν γένει, σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της.

Με την κεφαλαιακή ενίσχυση της Pasal από την Sterner θα επιτευχθεί η χρηματοοικονομική εξυγίανση της Pasal και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξή της. Σημειώνεται ότι η Pasal και σήμερα δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους, ενώ μετά και την επικείμενη πώληση θυγατρικής εταιρείας (ιδιοκτήτριας του εμπορικού AthensHeart) ο τραπεζικός της δανεισμός θα μειωθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.