Στους 318.101 οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, 08:11
-A +A
Στους 318.101 οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Περισσότεροι από 17.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνολικά από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση των 120 δόσεων (τον περασμένο Μάιο) μέχρι και σήμερα έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση 318.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη στο ελληνικό δημόσιο.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και να ξεπεράσει τις 500.000 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία. Το ποσό κεφαλαίου που έχουν ρυθμίσει ανέρχεται στα 1,87 δισ. ευρώ ενώ οι προσαυξήσεις φθάνουν στα 604 εκατ. ευρώ.

Συνολικά θα καταβάλλουν περί τα 2,48 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Από τη ρύθμιση έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής περί τα 258 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από του 17.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση οι περισσότερες είναι επιχειρήσεις καθώς η νέα ρύθμιση τους παρέχει τη δυνατότητα να πληρώσουν τα χρέη τους σε 120 δόσεις (η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ δεν το επέτρεπε) ενώ ταυτόχρονα ξεμπλοκάρονται και  οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η 12-2018 ρυθμίζονται με καταρχήν απαλλαγή από το 10% των τόκων και των προσαυξήσεων σε : 

-  Έως και 120 μηνιαίες δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ

- Έως και 36 μηνιαίες δόσεις, για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποσά βασικής οφειλής μεγαλύτερα από 1.000.000 ευρώ. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, χορηγείται το μέγιστο πλήθος δόσεων, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης. Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Η ρύθμιση χάνεται  εάν ο οφειλέτης:

- δεν καταβάλει  2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

- δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών  μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,

- δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή,

- υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 29/11/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα