Στον εξωδικαστικό χρέη και άνω των 50.000 ευρώ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Στον εξωδικαστικό χρέη και άνω των 50.000 ευρώ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Την ένταξη στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού οφειλών τόσο στο δημόσιο όσο και στα ταμεία άνω των 50.000 ευρώ αποφάσισε η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της χώρας. Στόχος να αντιμετωπιστούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν. Στο πλαίσιο και πέραν της αύξησης του ορίου ένταξης στις 120 δόσεις στη ρύθμιση μπαίνουν και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η Δεκέμβρη 2017.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου δίνεται πλέον η δυνατότητα να ρυθμίζονται οφειλές ανεξαρτήτως του ύψους αυτών αντί του ορίου των 50.000 ευρώ, που ίσχυε έως σήμερα. Ιδιαίτερα για οφειλές έως 125.000 ευρώ χορηγούνται ρυθμίσεις με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, που ισχύουν ήδη για οφειλές έως 50.000 € και με την ίδια απλοποιημένη διαδικασία. Επίσης στη ρύθμιση υπάγονται πλέον οφειλές, που είχαν βεβαιωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Σε ότι αφορά τα ταμεία η απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας κ. Ε. Αχτσιόγλου προβλέπει επίσης, πως στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν οφειλές που ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ και δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2017. Ωστόσο υπάρχουν ρήτρες για τις οφειλές άνω των 125.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α'', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να φέρνει τον οφειλέτη σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής.