Στο 80% η συμμετοχή της BC Partners στην Forthnet

Στο 80% η συμμετοχή της BC Partners στην Forthnet

Θέμα εβδομάδων -αν όχι ημερών- αποτελεί η ανάληψη του πλήρους ελέγχου της Forthnet από την BC Partners. Η τελευταία, εκτός από την Go plc, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία και με άλλους μετόχους μειοψηφίας της ελληνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών για την απόκτηση των συμμετοχών τους. Μεταξύ αυτών οι πιστώτριες τράπεζες και η Wind. 

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων συναλλαγών η άμεσα ελεγχόμενη από την BC Partners εταιρεία Newco United Group Hellas, κάτοχος του 33,2% των μετοχών της Forthnet, θα αυξήσει τη συμμετοχή της στο 80%. Σημειώνεται ότι η Go plc με έδρα τη Μάλτα κατέχει το 9,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet, οι πιστώτριες τράπεζες το 22,6% και η Wind το 14,4%. 

Όλα δείχνουν ότι δεν θα αργήσει μια δημόσια πρόταση για την απόκτηση των συμμετοχών που βρίσκονται σε διασπορά, ώστε το επενδυτικό fund να ελέγξει πλήρως την εταιρεία. Η περίμετρος της δημόσιας πρότασης εκτιμάται ότι θα είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Newco και Co plc και η οποία ορίζει τίμημα εξαγοράς των μετοχών της δεύτερης προς 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Ειδικότερα η NewCo συμφώνησε να καταβάλλει περί τα 3,23 εκατ. ευρώ για περίπου 24,7 εκατ. μετοχές της Forthnet.

Η αγορά παντως αναμένει τις σχετικές ανακοινώσεις οι οποίες ήδη έχουν καθυστερήσει. Ορισμένοι σημειώνουν ότι το τίμημα των συμφωνιών εξαγοράς των μειοψηφιών της Forthnet απο την NewCo δεν θα θα ανακοινωθεί, καθώς αφορά συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών π.χ. NewCo και Wind. Ωστόσο πολλοί θεωρούν απίθανο να μην ανακοινωθούν οι συμφωνίες π.χ. Newco και Τρ. Πειραιώς καθώς η τελευταία ελέγχει το 10% της Forthnet και είναι εισηγμένη στο ΧΑ. Εξάλλου με βάση αυτές τις συμφωνίες θα πρέπει να υλοποιηθεί η δημόσια πρόταση εξαγοράς των μειοψηφιών.

Το συνολικό πάντως ποσό που φαίνεται ότι θα διαθέσει η εταιρεία για την απόκτηση των μη ελεγχόμενων συμμετοχών δεν θα ξεπεράσει τα 27 εκατ. ευρώ, όσο είναι το ύψος του κοινού ομολογιακού δανείου που έλαβε πρόσφατα η NewCo από τις πιστώτριες τράπεζες με την εγγυήσεις της Forthnet Media. 

Κουρεμα υποχρεώσεων;

Επίσης μεγάλη κινητικότητα υπάρχει σχετικά με τα επόμενα βήματα της BC Partners στην Forthnet. Πολλοί εκτιμούν ότι η νέα διοίκηση της εταιρείας, αφού ελέγξει το 100% των μετοχών θα τη θα επιχειρήσει να κουρέψει τις υπέργοκες υποχρεώσεις της εταιρείας προς προμηθευτές οι οποίες ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. Σε άλλη περίπτωση η νέα διοίκηση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών θα το πετύχει αυτό "βιαίως", οδηγώντας την σε καθεστώς εξυγίανσης μέσω του πτωχευτικού κώδικα. Ωστόσο με δεδομένη τη συμφωνία κουρέματος των τραπεζικών δανείων, θεωρείται απίθανο οι προμηθευτές της εταιρείας να μην διαπραγματευτούν ένα "κούρεμα" των οφειλομένων της εταιρείας προς τους ίδιους. Η πρακτική αυτή πιθανώς να τους ευνοήσει και παράλληλα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών ν' αποφύγει μια επίπονη δικαστική διαδικασία.