Στις αγορές η Lamda Development με ομόλογο 320 εκατ. ευρώ

Στις αγορές η Lamda Development με ομόλογο 320 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια προσφορά του ομολόγου ύψους έως 320 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Lamda Development με το εύρος της απόδοσης να κυμαίνεται μεταξύ 3,40% - 3,80%, σύμφωνα με πληροφορίες. Η προσφορά ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020.

Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση έως 320.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ ενώ η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου του Ελληνικού καθώς και άλλων μικρότερων επενδύσεων της εταιρείας. Επίσης ένα μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του Ομίλου.

Σύμβουλοι έκδοσης είναι η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX Χρηματιστηριακή, η ALPHA BANK και η Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2019 η Lamda Development έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μη τραπεζικού ιδρύματος ύψους 650 εκατ. ευρώ, δείγμα της μεγάλης εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στον Όμιλο.