8ος χρόνος, ημέρα 2473η
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Στην BHCML και στην οικογένεια Τρ. Νάτση το 6,36% της Lamda Development

Στην BHCML και στην οικογένεια Τρ. Νάτση το 6,36% της Lamda Development

Σε funds που ελέγχει το μεγάλο επενδυτικό σχήμα Brevan Howard Capital Manageement Limited (BHCML) και στον Τρύφωνα και τη Δέσποινα Νάτση πέρασε ποσοστό 6,36% των μετοχών της Lamda Development, τμήμα των μετοχών που πούλησε πρόσφατα η κα Μαριάννα Λάτση, όπως ανακοίνωσε σήμερα προς το χρηματιστήριο η Lamda Development.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η BHCML, έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services Commission, ελέγχοντας τα funds Brevan Howard TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi-Strategy Master Fund Limited (BMS).

Τα ανωτέρω επενδυτικά σχήματα, μαζί με τον κ. Τρύφωνα Νάτση και την κα Δέσποινα Νάτση, κατείχαν την 24 Ιουλίου 2020 συνολικά 11,233,029 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι, 6,36% του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στην ως άνω γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η BHCML διαχειρίζεται τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, τα οποία συνολικά την 24 Ιουλίου 2020 είχαν στην κυριότητά τους 2,8291% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση είχαν στην κυριότητά τους κατά την ως άνω ημερομηνία 3,5267% των δικαιωμάτων ψήφου στη Lamda Development.

Οι κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση συνδέονται με την BHCML, ώστε αθροιζόμενα ο έλεγχος και ιδιοκτησία από την BHCML και τον κο Τρύφωνα Νάτση και την κα Δέσποινα Νάτση ξεπέρασε το όριο, που πρέπει να γνωστοποιηθεί.

Τα BHM, BTN και BMS κεφάλαια έχουν έδρα στα Cayman Islands με δικά τους διοικητικά συμβούλια. Το κάθε ένα από αυτά έχει ως δικαιούχους άλλα τροφοδοτικά κεφάλαια, ένα στα Cayman Islands και ένα στο Delaware. Αυτά τα τροφοδοτικά κεφάλαια, που έχουν κοινά διοικητικά συμβούλια με τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, έχουν ως δικαιούχους τους επενδυτές των τροφοδοτικών κεφαλαίων.

Τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS έχουν διορίσει ως διαχειριστή τους την BHCML. Τα φυσικά πρόσωπα κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση έχουν στην κυριότητά τους μέσω του κοινού λογαριασμού μετοχές της Εταιρείας. Ο κος Τρύφων Νάτσης είναι συνιδρυτής της Brevan Howard και ασκεί διακριτική ευχέρεια όσον αφορά στις επενδύσεις των κεφαλαίων BHM, BTN και BMS.

Στην ανακοίνωση της Lamda Development αναφέρεται πως η Consolidated Lamda Holdings S.A. (CLH) - δηλαδή η εταιρεία που ελέγχεται από τον κ. Σπύρο Λάτση και την κα Μαργαρίτα Λάτση - μετά από διαδοχικές πωλήσεις μετοχών στις 24 και στις 27 Ιουλίου 2020 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην εισηγμένη κατήλθε στο
42,20% από 50,62%.

Οι πωλήσεις της Consolidated Lamda Holdings S.A. έγιναν ως εξής:

Στις 24 Ιουλίου 2020 προχώρησε στην πώληση 8.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Lamda Development, με μέση τιμή πώλησης 5,68764 ευρώ και συνολική αξία 50.620.000,00 και

-στις 27 Ιουλίου 2020 σε πώληση 5.992.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή πώλησης 5,60 ευρώ και συνολική αξία 33.559.450,40.

Η CLH είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.