ΓΔ: 897,55 5,86 (0,66 %)

Τζίρος: 86,12 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1989η
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

ΓΔ: 897,55 5,86 (0,66 %)

Τζίρος: 86,12 εκατ. €   RT

Σταθερότητα μεγεθών έδειξε η Profile σε 9μηνο και 3ο τρίμηνο

Σταθερότητα μεγεθών έδειξε η Profile σε 9μηνο και 3ο τρίμηνο

Σταθερότητα μεγεθών έδειξε η εταιρεία Profile τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και σε επίπεδο 3ου τριμήνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που έκανε την Παρασκευή το απόγευμα στο χρηματιστήριο.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,69 εκατ. ευρώ έναντι 10,04 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, μια μείωση 3,5%. Παράλληλα, σε επίπεδο 3ου τριμήνου, οι ενοποιημένος κύκλος εργασιών έδρασε στα 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 2,43% το ίδιο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 17%.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) σε επίπεδο 9μήνου έφτασαν στα 0,87 εκατ. ευρώ έναντι 1,17 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ σε επίπεδο 3ου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 0,16 εκατ. ευρώ από 0,14 εκατ. πέρυσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 2,53 εκατ. ευρώ στο 9μηνο και στα 0,66 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο, έναντι 2,73 εκατ. ευρώ και 0,63 εκατ. ευρώ στα αντίστοιχα περυσινά διαστήματα, παρουσιάζοντας πτώση 7,3% και άνοδο 5% αντιστοίχως.

Ο δανεισμός του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθε στα 4,38 εκατ. ευρώ, έναντι 4,17 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Profile κατά την 30/09/2020 ανήλθαν στα 15,4 εκατ. ευρώ έναντι 15,05 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2019. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Profile την 30/09/2020 ανήλθαν στα 20,67 εκατ., έναντι 19,73 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2019.

Η κινήσεις προσαρμογής έναντι του Covid-19

Η πανδημία Covid-19 που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή  της αγοράς καθώς και την λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020. Οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες ανάλογα με την χώρα δραστηριοποίησης τους και η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των τμημάτων με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών του Ομίλου και παράλληλα την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών του.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και τις εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της νόσου στο προσεχές μέλλον καθώς και τη διαρκή και έντονη επισκόπηση της Διοίκησης στις προτάσεις και εισηγήσεις των αρμόδιων φορέων, υπάρχει η πεποίθηση ότι η πανδημία δεν θα επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Ομίλου.