8ος χρόνος, ημέρα 2275η
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Στα 55 εκατ. το τίμημα για την πώληση της Alpha Bank Αλβανίας, στην OTP

Στα 55 εκατ. το τίμημα για την πώληση της Alpha Bank Αλβανίας, στην OTP
Φωτογραφία αρχείου

Υπογράφηκε σήμερα η συμφωνία για την πώληση της Alpha Bank Αλβανίας από την Alpha στην ουγγρική OTP, αντί 55 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 0,74% της λογιστικής αξίας της Alpha Bank Albania. Η Συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του Ομίλου και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση της Alpha Bank να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής η οποία τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.

Η Συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει ενεργητικού, συνεχίζοντας έτσι την επιτυχή παρουσία της Alpha Bank στην αλβανική αγορά και διασφαλίζοντας, επίσης, τα συμφέροντα της πελατειακής βάσης του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.

Η Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και η Kalo & Associates Law Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.