Στα 1,42 εκατ. ευρώ τα κέρδη της FG Europe στο α' εξάμηνο

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 16:46
-A +A

Στα 1,42 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας FG Europe στο α' εξάμηνο του 2018 σημειώνοντας αύξηση ύψους 6,77% έναντι των 1,33 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (από 3,45 εκατ. ευρώ την 30/6/2017 στα 2,12 εκατ. ευρώ την 30/6/2018).

Το α΄ εξάμηνο του 2018 οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν στα 16,78 εκατ. ευρώ έναντι των 19,06 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 11,96%.

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 61/39 το α΄ εξάμηνο του 2018 έναντι της σχέσης 58/42 της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε τρίτους ανεξάρτητους  πελάτες, ανήλθαν στα 43,70 εκατ. ευρώ έναντι ΤΩΝ 46,95 εκατ. ευρώ που εμφάνισε το α΄εξάμήνο του 2017, μειωμένες λόγω κυρίως των κλιματολογικών συνθηκών της περιόδου, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, διαμορφώθηκαν στα 0,93 εκατ. ευρώ έναντι των 2,20 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από τα αρνητικά αποτέλεσμα των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Τουρκίας (λόγω της οικονομικής κρίσης και της ραγδαίας πτώσης της ισοτιμίας της Τουρκικής Λίρας το α΄ εξάμηνο του 2018, ζημία 0,76 εκατ. ευρώ), της θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ζημία 0,54 εκατ. ευρώ), η οποία λόγω της μικρής σχετικά δραστηριοποίησης της, δεν έχει ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη δυναμική, αλλά και της Ιταλίας, η οποία παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων (5,43%), διαμόρφωσε οριακά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία 0,07 εκατ. ευρώ).

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα