Σημαντική βελτίωση μεγεθών για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Σημαντική βελτίωση μεγεθών για την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Από… χίλια κύματα πέρασε ο κλάδος των συνεταιριστικών τραπεζών μέσα στην κρίση ενώ μέσα στο 2018 σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις. Οι επτά συνεταιριστικές τράπεζες, ωστόσο, που συνεχίζουν να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες επιδιώκουν να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στην ανάπτυξη, χρηματοδοτώντας δεκάδες χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό. Σήμερα, ο θεσμός κατέχει μερίδιο της αγοράς πιστώσεων της τάξης του 1% και 113 καταστήματα, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου είναι ακόμη μακρύς.

Αν και το 2018 δεν ήταν η καλύτερη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας κατάφερε να εμφανίσει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δείκτη ρευστότητας αρκετά υψηλότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο καθώς και σημαντική αύξηση μεγεθών. Ειδικότερα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9 διαμορφώθηκε στο τέλος του 2018 στο εντυπωσιακό 20,18%, με τον δείκτη ρευστότητας να ανέρχεται στο 188,27%.

Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό της τράπεζας, το ενεργητικό ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,88% σε σύγκριση με το 2017 στα 105,1 εκατ. ευρώ., ενώ οι καταθέσεις συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά το καταστροφικό 2015 όταν υπέστησαν σοβαρή μείωση. Στο τέλος του 2018 οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 90 εκ. από 81 εκ. το 2017 σημειώνοντας αύξηση κατά 9,35 εκ. ή 11,5%, με το μερίδιο αγοράς στο Νομό Καρδίτσας να αγγίζει το 11%. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ στα 71,11 εκατ. ευρώ με τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης να επιβεβαιώνει την πρόθεση της τράπεζας να χρηματοδοτεί την τοπική οικονομία.

Όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι άλλο από τα «κόκκινα» δάνεια, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ήτοι των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και αυτών που τελούν σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης μειώθηκε στο 32,52% το 2018, από 36,97% το 2017, σημαντικά χαμηλότερα από το μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα, τα πρώτα στοιχεία του 2019 δείχνουν, σύμφωνα με την τράπεζα, ότι συνεχίζεται η τάση μείωσης.

Το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων υποχώρησε αφενός λόγω της επιτυχούς διαχείρισης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και αφετέρου λόγω της αύξησης του συνόλου των χορηγήσεων, καθώς η Τράπεζα, παρά το μικρό της μέγεθος, αξιοποίησε ολα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία που είχε στην διάθεση της.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο 78,54%, έναντι του 80,51% του 2017 και 85,48% του 2016. Στο μεταξύ, οι εγγραφές νέων μελών συνεχίζονται με υψηλούς ρυθμούς καθώς μέσα στο 2018 εισήλθαν 1.066 νέοι συνέταιροι ενώ μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 η τράπεζα έσπασε το «φράγμα» των 10.000 μελών.

Η κατάσταση της τράπεζας αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, γνωστή ως SREP, κατά την οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας απέσπασε το 2018 την καλύτερη βαθμολογία μεταξύ όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας. Από την εποπτεύουσα αρχή τέθηκε ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 12,17% (8% βασικό δείκτη + 1,67% πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις + 2,5% απόθεμα ασφαλείας), όταν ο συνολικός δείκτης της τράπεζας ξεπέρασε το 20%.

Θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυναμική της και την ευνοϊκή συγκυρία, η διοίκηση της τράπεζας υπέβαλε στη ΤτΕ αίτημα για την χορήγηση άδειας δραστηριοποίησης σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει την περιφέρεια Θεσσαλίας και όμορες περιφέρειες. Έτσι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενισχυμένη καταθετική βάση και υγιείς πιστώσεις θα μπορέσει να συνεχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη στήριξη των τοπικών οικονομιών προσθέτοντας το δικό της λιθαράκι στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.