8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Σε χαμηλό 6 μηνών τον Οκτώβριο ο μεταποιητικός PMI

Σε χαμηλό 6 μηνών τον Οκτώβριο ο μεταποιητικός PMI

Σε χαμηλό έξι μηνών υποχώρησε τον Οκτώβριο ο κύριος δείκτης PMI της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS είναι ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας- έκλεισε στις 53,1 μονάδες τον Οκτώβριο, τιμή ελαφρώς χαμηλότερη από τις 53,6 μονάδες του Σεπτεμβρίου. Η πρόσφατη τιμή έδειξε τη βραδύτερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής παρέμεινε σημαντικός τον Οκτώβριο, παρότι ασθενέστερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που καταγράφηκε στο ξεκίνημα του έτους.

Επιπλέον, ο ρυθμός ανάπτυξης παρέμεινε αισθητά πάνω από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, παρότι εξασθένησε σε χαμηλό έξι μηνών.

Παρομοίως, οι νέες εργασίες που έλαβαν οι εταιρείες, οι οποίες εξετάζονται, αυξήθηκαν με σχετικά σταθερό ρυθμό, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο ανάπτυξης σε 15 μήνες. Η αύξηση αποδίδεται στη μεγαλύτερη ζήτηση τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τις αγορές του εξωτερικού, καθώς οι νέες παραγγελίες εξωτερικού αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός από τις αγορές του εξωτερικού οδήγησε τις εταιρείες του μεταποιητικού τομέα στη μείωση των τιμών χρέωσης τον Οκτώβριο. Η μείωση των τιμών εργοστασίου ήταν η πρώτη που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2017, παρότι, σε γενικές γραμμές, ήταν μόλις οριακή. Η μείωση των τιμών εκροών συνέβη παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν δριμεία αύξηση της επιβάρυνσης κόστους, λόγω των υψηλότερων τιμών πρώτων υλών και καυσίμων. Η πίεση ήταν επίσης εμφανής στην αλυσίδα προμηθειών, καθώς οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν σε σημαντικό βαθμό.

Η σταθερή αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών ώθησε τις εταιρείες στο να αυξήσουν την αγοραστική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, καθώς οι αγορές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Η αύξηση των αγορών εισροών ήταν αποτέλεσμα μιας ακόμα μείωσης των αποθεμάτων προμηθειών, η τρίτη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Οι κατασκευαστές κατέγραψαν ελαφρώς μεγαλύτερη πίεση στο εργατικό δυναμικό, καθώς ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών συρρικνώθηκε με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο. Οι ελληνικές εταιρείες αύξησαν επίσης τον αριθμό εργαζομένων με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, λόγω της συνεχούς αύξησης των νέων εργασιών.

Τέλος, τα επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης υποχώρησαν καταγράφοντας χαμηλό 13 μηνών. Αν και σε επίπεδο υψηλότερο από την τάση που επικρατεί στην ιστορία της έρευνας, οι εταιρείες ήταν λιγότερο αισιόδοξες ως προς τις προοπτικές σχετικά με τη μελλοντική παραγωγή. Η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως και ο ισχυρότερος ανταγωνισμός αναφέρθηκαν συχνά ως παράγοντες που προκαλούν ανησυχία, σύμφωνα με την έρευνα.