Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 14:40

-A +A

Ρύθμιση για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 14:40
Ρύθμιση για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες
-A +A

Του Αλέξανδρου Διαμάντη

Νόμο του κράτους αποτελεί από χθες μια ρύθμιση για την ταχεία μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Συγκεκριμένα, πλέον οι φορείς της γενικής κυβέρνησης που έχουν οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε δημόσια κατάθεση των οφειλών αυτών, υπό μορφή γραμματίου παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εντούτοις και πάλι για να εισπράξουν οι ιδιώτες θα πρέπει  να έχουν ασφαλιστική ή/και φορολογική ενημερότητα.

«Επιτρέπεται η εξόφληση τίτλου πληρωμής που εκδίδεται για την πληρωμή δαπανών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με δημόσια κατάθεση του οφειλόμενου ποσού στις περιπτώσεις διαπίστωσης έλλειψης αποδεικτικού ή/και φορολογικής ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου. Η δημόσια κατάθεση διενεργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σύσταση γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του δικαιούχου, ο οποίος βαρύνετε με την προβλεπόμενη αμοιβή του ταμείου και υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο το απαιτούμενο αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητάς του. Με την δημόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της υφιστάμενης ενοχής του φορέα Γενικής Κυβέρνησης έναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα της ανάκλησης αυτής», αναφέρει σχετικά η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Εφόσον, πάντως, εντός πενταετίας από τη σύσταση της παρακαταθήκης  δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ούτε κατατεθεί στο Τ.Π. κ Δ. αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά περίπτωση, η χρηματική απαίτηση από την παρακαταθήκη παραγράφεται υπερ του καταθέτη φορέα.

 

Την τροπολογία μπορείτε να τη δείτε εδώ

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα