7ος χρόνος, ημέρα 2221η
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Quest: Επιπλέον μέρισμα 44,6 εκατ. ευρώ από την πώληση της Cardlink

Quest: Επιπλέον μέρισμα 44,6 εκατ. ευρώ από την πώληση της Cardlink

Την πρόθεσή της να διαθέσει στους μετόχους της μέρος των εσόδων της πώλησης Cardlink γνωστοποίησε η Quest. Η διανομή θα γίνει με προσωρινό μέρισμα που ανέρχεται σε περίπου 1,25 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό στα 44,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Quest Συμμετοχών Α.Ε., με βάση την από 21 Οκτωβρίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Cardlink Α.Ε., προτίθεται να διαθέσει στους μετόχους της ως προσωρινό μέρισμα μέρος των εσόδων της πώλησης, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου στο συνολικό μικτό ποσό των 44,6 εκ. ευρώ (ήτοι σε €1,25 μικτό ποσό ανά μετοχή), βάσει των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 2021.

Ο χρόνος και ο τρόπος της καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 162 του ν. 4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.