Ψηφιακή επανάσταση και «πράσινες» επενδύσεις κερδίζουν τους επενδυτές

Ψηφιακή επανάσταση και «πράσινες» επενδύσεις κερδίζουν τους επενδυτές

Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρώην Γενική Διευθύντριας του ΔΝΤ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία ώστε να σχολιάσει την αγορά εργασίας στην ΕΕ με κύριο άξονα την παρατηρούμενη «ψηφιοποίηση», ήτοι την καθολική εξάρτηση των εργασιών από διαδικτυακές πρακτικές.

Προς μεγάλη έκπληξη των πολέμιων της ψηφιακής εποχής, όπου βασικό τους επιχείρημα είναι η περικοπή θέσεων εργασίας λόγω της αντικατάστασης ανθρωπίνου δυναμικού με ψηφιακές λύσεις, αποδεικνύεται ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι γενικά χαμηλότερα σε οικονομίες που έχουν κάνει βήματα προς την ψηφιοποίηση. Επιπλέον, και σημαντικότερο, η ψηφιοποίηση συνήθως οδηγεί στην ανακατανομή θέσεων εργασίας σε όλους τους κλάδους: λ.χ. ο ταχύτερος αυτοματισμός ως αποτέλεσμα της πανδημίας θα καταστρέψει 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε 26 χώρες έως το 2025, αλλά θα δημιουργήσει επίσης 97 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας.

Περαιτέρω, η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια οικονομία με λιγότερη ένταση πόρων, επιτρέποντας την ταχύτερη αποσύνδεση των εκπομπών άνθρακα από την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και τη μείωση του κόστους περιβαλλοντικών πολιτικών. Εξάλλου, το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε σχεδόν κατά το ένα πέμπτο κατά την πρώτη περίοδο εγκλεισμού και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο ακόμη και μετά την άρση των περιορισμών.

Όσον αφορά στην πολιτική χρηματοδότησης καινοτόμων λύσεων, με βασική προτεραιότητα στις «πράσινες» λύσεις, και γνωρίζοντας ότι η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα της τραπεζικής χρηματοδότησης στην κατανομή πόρων σε νέες και όχι σε παραδοσιακές βιομηχανίες, φαίνεται ότι ο δρόμος προς την επιπλέον και συνεχή τέτοιου είδους χρηματοδότηση της ΕΕ είναι ανοιχτός. Αυτό συνεπάγεται ότι εταιρείες που ασχολούνται με το «πράσινο» μέλλον θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν, χαίροντας της αμέριστης στήριξης της ΕΕ στο εγγύς μέλλον.

Τέλος, δεν πρέπει να αμελείται το γεγονός ότι το 20% των δαπανών από το ταμείο της ΕΕ επόμενης γενιάς θα δαπανηθεί σε ψηφιακά έργα και τουλάχιστον το 30% σε πράσινα έργα. Και οι πολιτικές των ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εστιάζουν πλέον πλήρως στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια και στην υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την παρατήρηση της Προέδρου πως «ο ίδιος ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη δημιουργία ζήτησης για καινοτομία», είναι φανερό πού θα κατευθυνθούν τα πολλά χρηματοδοτικά κεφάλαια της Ευρώπης την επόμενη πενταετία. Η συμπεριφορά των μετοχών τέτοιων εταιρειών στις χρηματαγορές επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.