7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόταση εξαγοράς της Αγροτικός Οίκος Σπύρου - Απόβαση αμερικανικών κεφαλαίων στο τρόφιμο

Πρόταση εξαγοράς της Αγροτικός Οίκος Σπύρου - Απόβαση αμερικανικών κεφαλαίων στο τρόφιμο

 Γράφει ο Νίκος Ταμπακόπουλος

Σε διαπραγματεύσεις με την Αγροτικός Οίκος Σπύρου βρίσκεται αμερικάνικο fund στο οποίο ηγείται ο Δημήτρης Μηλιάκος , για την εξαγορά του 100% των μετοχών της σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal Markets. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Οι ορκωτοί χαρακτηρίζουν αβέβαιη την απρόσκοπτη συνέχιση δραστηριότητας της εισηγμένης, που έχει να αντιμετωπίσει αυξημένες ληξιπρόθεσμες. 

Υπενθυμίζεται πως οι ορκωτοί χαρακτηρίζουν αβέβαιη τη συνέχιση δραστηριότητας της εισηγμένης, η οποία έχει να αντιμετωπίσει αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης για το 2020, «οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσό €14.022χιλ. και της εταιρείας κατά ποσό €13.002 χιλ. αντίστοιχα. Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου:

- Βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των μακροπροθέσμων δανείων ποσού € 14.252χιλ. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την 31.12.2020.

- Συγκεκριμένα για ποσό € 12.580χιλ. με την διαχειρίστρια των τραπεζικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, «Intrum Hellas Α.Ε. » Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και για ποσό € 1.155χιλ. με την διαχειρίστρια των τραπεζικών δανείων της ATTICA BANK Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία , QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε. Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.».

Ο ορκωτός μάλιστα τονίζει πως «πως εγείρεται αβεβαιότητα σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου». Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα για τη ρύθμιση των οφειλών είναι εξαιρετικά δύσκολη, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Τα προβλήματα όμως για την εισηγμένη δεν σταματούν εδώ, καθώς έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα στη δραστηριότητά της στην Τουρκία. Όπως υπογραμμίζει ο ορκωτός ελεγκτής «υπάρχει  ιδιαίτερη επιδείνωση της δραστηριότητας της συμμετοχής της εταιρείας στην τουρκική οικονομία, κυρίως λόγω της σοβαρής υποτίμησης που έχει δεχθεί το νόμισμά της», κάτι που σε συνδυασμό με τις οφειλές  «υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως, θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της»

Το σχέδιο του αμερικανικού fund

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμερικάνικο fund στο οποίο ηγείται ο Δημήτρης Μηλιάκος, βλέπει την Αγροτικός Οίκος Σπύρου ως μια επενδυτική ευκαιρία. Ειδικότερα, με όχημα την εταιρεία θα μπορέσει να εισέλθει στο χρηματιστήριο, ενώ σχεδιάζει την ανάκαμψη της εταιρείας με σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογία, ώστε να αυξηθούν τα μερίδια αγοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Μάλιστα, ο σχεδιασμός του fund, του οποίου προϊσταται στην Ελλάδα ο κ. Μηλιάκος, περιλαμβάνει μέσω της ενδεχόμενης εξαγοράς να προχωρήσει στη χρηματοδότηση μικρότερων συνεταιρισμών. Πρόκειται στην ουσία για το πρώτο «πάντρεμα» συνεταιρισμών με κεφάλαια, στο χρηματιστήριο, με τον Δημήτρη Μηλιάκο να αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο στο νέο αυτό project.  

Αξίζει να σημειωθεί πως τα πρότυπα οχήματα συνεργατικότητας που αναπτύσσονται πάνω στα «ερείπια» των παλιών συνεταιρισμών έχουν μοναδικές αναπτυξιακές προοπτικές και προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με έκθεση της «διαΝΕΟσις».

Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο κ. Μηλιάκος οργανώνει μέσω κεφαλαίων που προέρχονται από funds  την αναδιάρθρωση συνεταιρισμών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. 

Με την πορεία των διαπραγματεύσεων να είναι άγνωστη επί του παρόντος, φαίνεται πως τα προβλήματα της Αγροτικής Οίκος Σπύρου θα μπορούσαν δυνητικά  να ξεπεραστούν μέσω ενός «λευκού ιππότη».