ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1993η
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Πρόσθετη ρευστότητα 16 εκατ. ευρώ στη Forthnet από τη NewCo United Group

Πρόσθετη ρευστότητα 16 εκατ. ευρώ στη Forthnet από τη NewCo United Group

Στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου που είχε συνάψει η Forthnet με την NewCo United Group Hellas S.A.R.L από τον περσινό Νοέμβριο συμφώνησαν να προχωρήσουν οι δύο εταιρείας. Μετά την αύξηση που καθορίστηκε στο ποσό των 16 εκατ. ευρώ, το σύνολο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Forthnet, σε συνέχεια της από 19.01.2021 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (FORTHNET Α.Ε. – η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.02.2021 – και αφού προηγουμένως κατέστησαν οριστικά έγκυρες υπό την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 οι άδειες κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος που χορηγήθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (αρ. ΓΕΜΗ 124012301000), με διακριτικό τίτλο «Forthnet Media Α.Ε.» (εφεξής « ForthnetMedia A.E.) – η Εταιρεία, η Forthnet Media Α.Ε. και η NewCo United Group Hellas S.A.R.L., μέτοχος της Εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Οφειλέτη, Εγγυητή και Ομολογιούχου, αντίστοιχα, προχώρησαν στην κατάρτιση συναλλαγής, και ειδικότερα, στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του από 13.11.2020 Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) – «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβαση Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €).

Όπως αναφέρεται και στην από 19.01.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, η εν λόγω συναλλαγή αξιολογήθηκεως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δυνάμει της από 23.12.2020 Έκθεσης της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018» (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.nova.gr/el/company/ependutikes-sxeseis/etairikes-anakoinoseis ).