Προσωρινός ανάδοχος για το Καζίνο στο Ελληνικό η Inspire Athens

Προσωρινός ανάδοχος για το Καζίνο στο Ελληνικό η Inspire Athens

Προσωρινός ανάδοχος για το Καζίνο στο Ελληνικό ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία Inspire Athens (Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων.

Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι με την με αριθμό 517/2/13.10.2020 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:

1. Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του Διαγωνιζομένου INSPIRE Athens (Ένωση Προσώπων).

2. H ως άνω Ένωση Προσώπων αναδείχθηκε Προσωρινός Ανάδοχος. Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκαν στον Προσωρινό Ανάδοχο.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική προσφορά της Inspire Athens, που άνοιξε χθες ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και των συμβούλων της αναθέτουσας αρχής, της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ήταν πολλαπλάσια των ελάχιστων ορίων που έθετε η διαδικασία και σύμφωνα με τις πληροφορίες ξεπέρασε τα 150 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για έναν πήχη, που μαζί με τα δεδομένα της τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξίας, ανεβάζει τη δυναμική του project του Integrated Casino Resort στο Ελληνικό, αναδεικνύοντας και το υψηλό ενδιαφέρον της κοινοπραξίας για την επιτυχία της επένδυσης του 1 δις. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου του Ελληνικού.