«Πρόσκληση» εκατομμυριούχων από την κυβέρνηση

«Πρόσκληση» εκατομμυριούχων από την κυβέρνηση

Στις αρχές Μαρτίου ενεργοποιούνται οι διατάξεις με τις οποίες παρέχονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας προκειμένου αυτά να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί ξένοι πολίτες έχουν δείξει ενδιαφέρον ζητώντας διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων για το παγκόσμιο εισόδημα τους το οποίο θα φορολογείται με το ποσό των 100.000 ευρώ  το οποίο θα προσαυξάνεται κατά  20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα θα πρέπει εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ.

Πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ΚΦΕ, από το φορολογικό έτος 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. 

Η διαδικασία ένταξης είναι απλή και διέπεται από διαφάνεια. Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση επένδυσης αξίας τουλάχιστον 500.000 €, από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής ορίζεται στα 15 έτη. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης  είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας  και υπόκειται σε φόρο για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης ενώ για εκείνα της αλλοδαπής καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) για κάθε φορολογικό έτος, δίχως να απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης τους. Επίσης, μπορεί να ζητήσει να υπαχθούν στις νέες διατάξεις και συγγενικά του πρόσωπα (γονείς, ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα κ.λ.π.) καταβάλλοντας 20.000 € ανά έτος για κάθε ένα από αυτά.

Πρόκειται για μια καινοτομία του Φορολογικού Συστήματος που θεσπίστηκε με τον πρόσφατο ν. 4646/2019 και αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργίας επενδυτικών μονάδων, δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς και στην αγορά ακινήτων.

Από το οικονομικό επιτελείο κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία υποστηρίζοντας για παράδειγμα ότι το  Brexit θα μπορούσε να οδηγήσει πολλούς να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία.  Μάλιστα, αισιοδοξούν ότι το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο, καθώς εκτιμούν ότι οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας, σε ακίνητα, τουρισμό και μεταποίηση μπορούν να φέρουν αποδόσεις από 5-10% ετησίως, αποδόσεις που στην παρούσα στιγμή είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το νόμο για να έχουν όλες τις εκπτώσεις όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικίας στην Ελλάδα θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις

- Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα προηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα  και 

- Να αποδεικνύουν ότι επενδύουν οι ίδιοι  ή συγγενικά τους πρόσωπα.

- Τα φυσικά πρόσωπα που θα επενδύσουν στην Ελλάδα θα φορολογούνται για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μα βάση τις γενικές διατάξεις δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. 

- Ο φόρος  θα καταβάλλεται σε μία δόση και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.