Προς πώληση του 7% της Optima Bank σε συνδεδεμένα μέρη της Motor Oil έναντι 4,83 εκατ. ευρώ

Προς πώληση του 7% της Optima Bank σε συνδεδεμένα μέρη της Motor Oil έναντι 4,83 εκατ. ευρώ

Σε εταιρείες που συνδέονται με την ίδια θα μεταβιβάσει η εταιρεία Motor Oil το 7% της Optima Bank σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνολικά θα μεταβιβαστούν μέχρι 263.369 μετοχές σε συνδεδεμένα με την Motor Oil μέρη, μέσω της θυγατρικής της Ireon Investment Ltd. Η πώληση των μετοχών εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω αποεπένδυσης του Ομίλου Motor Oil από την Optima Bank. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την απόφαση που είχε λάβει στις 4 Νοεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Grant Thornton επί του εύλογου και δίκαιου των μετοχών της Optima Bank, καθόρισε την προτεινόμενη τιμή στο ύψος των 18,35 ευρώ ανά μετοχή της Τράπεζα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το 7% θα αλλάξει χέρια έναντι συνολικού τιμήματος 4,832 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία η τιμή των 18,35 ευρώ ανά μετοχή κρίνεται στην έκθεση της Grant Thornton ως εύλογη και δίκαιη για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Motor Oil για την πραγματοποίηση των συναλλαγών ισχύει για έξι (6) μήνες.