7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Προς placement για άντληση έως 10 εκατ. ευρώ και εξαγορές οδεύει η Performance Technologies

Προς placement για άντληση έως 10 εκατ. ευρώ και εξαγορές οδεύει η Performance Technologies

Κρίσιμο είναι το επόμενο δίμηνο για την απόφαση άντλησης κεφαλαίων, πιθανότατα μέσω Placement για την Performance Technologies, καθώς όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας στο Liberal, οι συνθήκες πλέον έχουν ωριμάσει και η εταιρεία έχει πλέον ικανά μεγέθη, πολλαπλάσια σε σχέση με την περίοδο που εισήχθη στην ΝΕΧΑ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το placement εκτιμάται ότι θα διενεργηθεί στο επόμενο δίμηνο για ποσοστό περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση ποσού από 3 έως 7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα  9,9200 ευρώ ανά μετοχή η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται  στα 38.777.181 ευρώ .

Η άντληση πρόσθετων κεφαλαίων για επιτάχυνση εκτέλεσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της εταιρείας καταγράφεται και στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της στις οποίες καταγράφεται και η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της το 2020 παρά την πανδημία. Ειδικότερα o κύκλος εργασιών της αυξήθηκε από τα 25,9 στα 31,3 εκατ. ευρώ, το EBITDA έφθασε στα 4,38 εκατ. ευρώ από 3,4εκατ. το 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη στην εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν στα 2,67 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 εκατ. το 2019.

Τέλος, η εταιρεία διαθέτει ίδια κεφάλαια 8,05 εκατ. ευρώ και κατάφερε και μείωση δανεισμού στα 2,5 εκατ. ευρώ 

Παρά την υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση της αλλά και την αναπτυξιακή της πορεία σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Performance παραμένει ίσως η μόνη εισηγμένη στο ΧΑ που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα IPO ή άντληση κεφαλαίων.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές από την εταιρεία αναφέρουν ότι δεν εξετάζεται προς το παρόν η μετάταξη της στην Κύρια Αγορά του ΧΑ καθώς η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται μπορεί να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά της σχέδια.

Εξ΄ αυτού του λόγου εξετάζεται η διαδικασία του Placement η οποία μπορεί να λειτουργήσει για το σκοπό της επίτευξης διεύρυνσης του Free Float. Σημειώνεται ότι η διασπορά της μετοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς οι βασικοί μέτοχοι (4 φυσικά πρόσωπα, μια εταιρεία και ένα Fund) στο σύνολό τους κατέχουν πάνω από 85% των μετοχών.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και άνετη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο η κεφαλαιακή ενίσχυση που επιδιώκεται θα επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης της σε σχέση με αυτό των τελευταίων ετών καθώς τα πρόσθετα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για εξαγορές εταιρειών που προσφέρουν συνέργια ή και για αύξηση των επενδύσεων σε υποσχόμενους τομείς της τεχνολογίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη βολιδοσκοπήσει εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο που μπορούν να ενταχθούν στο σχήμα της. Εταιρείες που θα συμβάλλουν στο πλάνο ανάπτυξης που προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη οργανικής κερδοφορίας, την  αξιοποίηση των ισχυρών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους (πελάτες, προμηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός Ελλάδος, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, την  απόκτηση και εμβάθυνση ισχυρής τεχνογνωσίας αλλά και την ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέλος, η εταιρεία στοχεύει στην ανάληψη και εκτέλεση έργων στο πεδίο ειδίκευσης της από τον Δημόσιο τομέα, καθώς όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις της πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετημένη και εστιασμένη ώστε να εκμεταλλευθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμα και σε περιόδους ισχυρής ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 11 έτη.