Προς έκδοση ομολογιακού δανείου έως 175 εκατ. ευρώ η Attica Group

Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, 17:56
-A +A
Προς έκδοση ομολογιακού δανείου έως 175 εκατ. ευρώ η Attica Group

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις από 25 έως 175 εκατομμύρια ευρώ προχωρά η Attica Group.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας: «η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 08.07.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τον ν.4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 125.000.000) κατ' ελάχιστον και έως εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (ευρώ 175.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις για τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διενέργεια της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών.»

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη 02/10/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα