ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1988η
Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΓΔ: 891,69 6,92 (0,78 %)

Τζίρος: 69,94 εκατ. €   RT

Πρόοδο στη μείωση των  κόκκινων δανείων βλέπει η Fitch για τις ελληνικές τράπεζες

Πρόοδο στη μείωση των  κόκκινων δανείων βλέπει η Fitch για τις ελληνικές τράπεζες


Παρόλο που ακόμη μόνο μία τιτλοποίηση έχει ενταχθεί επισήμως στο πρόγραμμα κρατικής εγγύησης Ηρακλής ο οίκος αξιολόγησης  Fitch αναγνωρίζει ότι η όλη διαδικασία θα είναι αποτελεσματική για τις ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια τους να περιορίσουν την έκθεση τους στα κόκκινα δάνεια.

  Προβλέποντας ότι με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών  οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο που συνεπάγεται το «βαρύ φορτίο» των κόκκινων δανείων, η Fitch εκτιμά ότι όλο αυτό θα είναι θετικό για την πιστοληπτική τους ικανότητα (credit positive).
     Με την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος τιτλοποιήσεων  με τη βοήθεια του ΗΡΑΚΛΗ το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί κατά περίπου 30 δι​σ​. ​ ​ευρώ από τα 59 δι​σ​.​ ​ευρώ που είναι σήμερα. Η Fitch αναμένει ότι ο δείκτης NPEs θα μειωθεί σε περίπου 30% ή χαμηλότερα στα τέλη του 2021 από 36% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.  Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τον διεθνή οίκο ισχυροποιεί σημαντικά τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών καθώς αυτά πλέον θα είναι λιγότερο ευάλωτα  σε ενδεχόμενες ζημιές από τα κόκκινα δάνεια . Για το λόγο αυτό άλλωστε πρόσφατα στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός επεσήμανε πρόσφατα στη Βουλή  ότι όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος γύρος των τιτλοποιήσεων με τον Ηρακλή 2,  με τον οποίον τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν κατά άλλα 30 δις.ευρω,  το υψηλό ποσοστό του αναβαλλόμενου φόρου επι των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, δεν θα έχει πλέον τόση σημασία.
     Σε κάθε περίπτωση στη χθεσινή της ανακοίνωση η Fitch αναγωρίζει ότι  οι τράπεζες θα παραμείνουν εκτεθειμένες σε κινδύνους, καθώς τα NPEs θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις. Για το λόγο αυτό πρόσθετες ενέργειες από τράπεζες και δυνητικά νέες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του προγράμματος «Ηρακλής» αι της πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά επισφαλών δανείων σε εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού (κακή τράπεζα)  θα μπορούσαν να βελτιώσουν ακόμη ταχύτερα την  ποιότητα  του ενεργητικού  των πιστωτικών ιδρυμάτων μεσοπρόθεσμα.

 Για την Alpha Bank , όπως και άλλες ελληνικές τράπεζες, αναφέρεται ότι θα προχωρήσει στην  εταιρική αναδιάρθρωση (hive down)  πριν από την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης για να αποφευχθεί το dilution  εξαιτίας της μετατροπής μέρους της αναβαλλόμενης απαίτησης σε μετοχές υπερ του Δημοσίου,
     Ο συνδυασμός κεφαλαιακών επιπτώσεων από τις συναλλαγές είναι πιθανό να είναι περίπου 280bp, με αποτέλεσμα ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου pro-forma να είναι 15,5% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020​.​ Η Fitch εκτιμά ότι η διαχείριση των κόκκινων δανείων από εταιρεία  ανεξάρτητη εκτός τραπέζης, θα  συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της τράπεζας μεσοπρόθεσμα, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς (CCC)  διαπιστώνεται ότι έχει πραγματοποιήσει πρόοδο στον τομέα αυτό.  Έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη εταιρική αναδιάρθρωση πριν από τις δύο προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις της  Η τράπεζα αναμένει να τιτλοποιήσει και να πουλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια  7 δισεκατομμύρια ευρώ​,​ τα οποία  όπως εκτιμά η Fitch  θα μειώσει τον δείκτη Ν​PL της σε περίπου 37% από 48% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Η Πειραιώς ανέφερε επίσης στα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου τoy 2020 τη δυνατότητα πρόσθετης διάθεσης σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ N​PL​ έως το τέλος του 2021​,​ ενέργειες που θα υποστηριχθούν από τις διαδικασίες  αύξησης κεφαλαίου που δρομολογεί η Τράπεζα. .

Η Εθνική Τράπεζα  (CCC +) υπέβαλε πρόσφατα αίτηση για να ενταχθεί στο σύστημα  κρατική εγγύηση για τους τίτλους πρώτης διαβάθμισης  μέσω του Hρακλή.  Με τις διαδικασίες και την τιτλοποίηση δανείων ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Τράπεζα θα κατορθώσει να μειώσει τον  δείκτη μη εξυπηρετούμενων  δανείων σε λιγότερο από 15% από 29% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020. Σε αντίθεση με τις άλλες συστημικές τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει προχωρήσει στην εταιρική της αναδιάρθρωση  καθώς το ποσό που έχει εγγράψει η Τράπεζα πριν από την  απομείωση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιακής επίπτωσης της συναλλαγής

Η Eurobank (B- / Αρνητική) τιτλοποίησε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων τον Ιούνιο 2020, μειώνοντας τον δείκτη Ν​PLs σε 15% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 από 29% στα τέλη του 2019.