ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020: Υπόμετρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, 15:49
-A +A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η υπ΄ αριθμ. 2022/8-3-2018 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΦΕΚ 885 Β’) τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 2022/8-3-2018, ΦΕΚ 885/Β, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 28.136.000€ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης για το υπομέτρο 6.1 σε εφαρμογή της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης όπως ισχύει κάθε φορά.

Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο».

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ’αριθ. 8585/10-10-2016 Aπόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων (ΦΕΚ 3322 Β΄), όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά και η υπ’αριθ. 2022/8-3-2018 Πρόσκληση (ΦΕΚ 885/Β’/14-3-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ. 9014/16-10-2018 τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΦΕΚ 4950/Β’/6-11-2018).

Μπορείτε να βρείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στη διαδρομή:

Έργα/Προγράμματα -> Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 -> Υπομέτρο 6.1-Νέοι Γεωργοί -> 2η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=29336:2i-tropopoiisi-2is-prosklisis-gia-to-ypometro-6-1-egkatastasi-neon-georgon&catid=536&Itemid=853)

Για πληροφορίες

- Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065880
Email: pagona.kalliora@patt.gov.gr, andreas.kalogeropoulos@patt.gov.gr, maria.mpiniari@patt.gov.gr

- Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη 09/10/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα