ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2023η
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Profile: H TCR επέλεξε τη λύση IMSplus για την ολοκληρωμένη διαχείριση των wealth management εργασιών

Την πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων IMSplus της Profile Software επέλεξε, για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη των wealth και fund εργασιών της, η T.C.R. International Ltd, επενδυτική εταιρεία στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η T.C.R. International προσφέρει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές μεγάλων κεφαλαίων (High Net Worth Individuals) ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών λύσεων, ανταποκρινόμενη στις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων (fund setup, administration, management), χαρτοφυλακίου και χρηματιστηριακών συναλλαγών με πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες χρηματιστηριακές (listed) και εξωχρηματιστηριακές (OTC, Over The Counter) αγορές, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα εκτεταμένης διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης διεθνούς αξιολόγησης των κορυφαίων προμηθευτών wealth management λογισμικού, η T.C.R. International επέλεξε τη λύση IMSplus της Profile με βάση την προηγμένη λειτουργικότητα που προσφέρει για αυτοματοποίηση των διαδικασιών με web και mobile δυνατότητες, παραμετροποιήσιμο reporting και κανονιστική συμμόρφωση. Το IMSplus μέσω της αξιοποίησης όλων των front-to-back λειτουργιών του θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη κάλυψη των υφιστάμενων απαιτήσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου της T.C.R., ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω των παρεχόμενων KYC και CRM εργαλείων καθώς και των διαθέσιμων links για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Παράλληλα, η T.C.R. θα είναι σε θέση να παρέχει άμεσα στους πελάτες της up-to-date αναλύσεις αποτίμησης των χαρτοφυλακίων και της απόδοσης τους, ανά πάσα στιγμή καθώς και εκτεταμένες αναφορές πελατών και MIS δυνατότητες.