Προβληματισμός στην J&P Άβαξ λόγω J&P Overseas

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, 18:07
-A +A

Προβληματισμό προκαλεί στην J&P-Άβαξ η αίτηση που κατέθεσε η κατασκευαστική J&P Overseas Limited στα δικαστήρια της έδρας της στο Γκέρνσεϊ για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Ιωάννου, ενημέρωσε την J&P-Άβαξ ότι η κατασκευαστική J&P (Overseas) Limited, στην οποία κατέχει την θέση αντικαταστάτη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κατέθεσε στα δικαστήρια της έδρας της στο Γκέρνσεϊ (Guernsey) αίτηση για υπαγωγή της J&P (Overseas) Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Όπως αναφέρεται, η διοίκηση της J&P-Άβαξ εκτιμά ότι η αναφερόμενη εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τις υφιστάμενες εργασίες και μελλοντικές προοπτικές της.

Οι σχέσεις μεταξύ της J&P-Άβαξ και J&P (Overseas) Limited περιορίζονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες συνεργασίες σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου για τις οποίες λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τράπεζες και πελάτες, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των σχετικών συμβολαίων.

Σημειώνεται ότι η εγκριθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της J&P-Άβαξ δεν επηρεάζεται και συνεχίζεται απρόσκοπτα.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα