7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

«Πράσινο» λίφτινγκ μέσω ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κέντρου

«Πράσινο» λίφτινγκ μέσω ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κέντρου

Η κυβέρνηση στέκεται «σύμμαχος» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας με αρκετά μέτρα και δράσεις, συμβάλλοντας στην προσπάθειά τους για να αντέξουν την κρίση και να βγουν δυνατότερες στη μετά κορονοϊού εποχή.

Η πράσινη και η ενεργειακή μετάβαση είναι ένα στοίχημα για την Ευρώπη, που έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για τη στροφή σε φιλικότερες στο περιβάλλον πηγές ενέργειας, και σε αυτό το πλαίσιο προδημοσιεύθηκε η δράση του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας.

Ειδικότερα, η δράση «Athens Business Green Toolkit» αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή όλων εκείνων των επιχειρηματιών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα προκειμένου να προχωρήσουν στην πράσινη και ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών και λειτουργικών τους υποδομών.

Στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην αναβάθμιση της λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Τα οφέλη που θα προκύψουν στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων θα είναι σημαντικά, καθώς αυτές θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, άρα θα έχουν μικρότερο κόστος λειτουργίας.

Οι επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν θα μπορούν να ενσωματώσουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας, βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά και συγχρόνως θα προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Πράσινο «λίφτινγκ» στο ιστορικό κέντρο

Η νέα αυτή δράση θα αναβαθμίσει γενικότερα την εικόνα του κέντρου της Αθήνας, εκσυγχρονίζοντας τις κτηριακές υποδομές. Ειδικότερα προβλέπει:

  • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.)
  • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.)
  • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας.
  • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
  • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.
  • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).
  • Σύμβουλο έργου.

Η διαδικασία και τα ποσά ενίσχυσης

Με βάση τη νέα αυτή δράση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 5.000 έως 30.000 ευρώ, με το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Οι ημερομηνίες υποβολής είναι από 5 Μαΐου έως 8 Αυγούστου.

Η χώρα μας φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις για την ενεργειακή μετάβαση. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα για όσους επιχειρηματίες δεν διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα για να υποστηρίξουν την αναβάθμιση της επιχείρησής τους. Και αυτοί είναι οι περισσότεροι.

Έτσι λοιπόν έρχεται η συγκεκριμένη δράση, στοχευμένη σε πρώτη φάση, να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό και να αποδείξει πως όταν υπάρχει βούληση, το κράτος μπορεί να είναι συνοδοιπόρος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες.