Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το deal ΜΕΤΡΟ -Βερόπουλου

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των εν Ελλάδει δραστηριοτήτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης Αρχής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ' αριθ. 623/2016 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Αδελφοί Βερόπουλοι Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.Β.Ε» από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσης».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.